Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana soukromí a osobních údajů je pro Nadaci Vodafone, se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 27442268, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. N 583 (dále jen „Nadace“) velmi důležitá.

Chcete-li nás kontaktovat ve věci ochrany osobních údajů, prosím, napište nám na emailovou adresu nadace@vodafone.cz.

Nadace se zavázala chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, občanským zákoníkem a dalšími souvisejícími právními předpisy.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme

Co je osobní údaj a kdo je subjektem údajů?

Osobní údaj definuje zákon jako veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále také jen „údaje“). Pokud s námi uzavřete smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací a nevyužijete naší nabídky předplacených služeb, pak jste ve smyslu platné právní úpravy subjektem údajů a údaje, které o vás zpracováváme, jsou údaje osobní.

Osobním údajem nejsou anonymní a/či agregované údaje, tedy údaje, které od počátku nebo na základě provedení zpracování nelze spojit s určitou osobou, ale jedná se o výsledek vzniklý souhrnem množství jednotlivých informací.

Osobní údaj

Nadace zpracovává osobní údaje obecně označované jako údaje identifikační. Výčet údajů, který zde uvádíme, neznamená, že o každém Nadace zpracovává údaje v takovém rozsahu. Jde pouze o splnění informační povinnosti s tím, že rozsah údajů je vždy ke konkrétnímu subjektu údajů individualizován, s výjimkou údajů, které Nadaci zákon ukládá zpracovávat (pokud se o takové údaje ve vztahu k Nadaci jedná).

Osobními a identifikačními údaji se rozumí zejména: jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo/popř. národní identifikátor, oslovení (pohlaví), čísla předložených dokladů, obchodní firma/název, sídlo/místo podnikání, sídlo organizační složky, jméno, příjmení a bydliště osob oprávněných jednat za právnickou osobu identifikační číslo, daňové identifikační číslo, kontaktní telefonní číslo, e-mailové spojení, bankovní spojení a jiné údaje oprávněně o daném subjektu údajů získané (dále jen „Údaje“)

Ochranu podle zákona o zpracování osobních údajů požívají pouze osobní údaje fyzických osob.

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje

Nadace zpracovává Vaše Údaje pro komunikaci s Vámi a plnění nadačních činností (zejména realizace grantových projektů a s tím souvisejícím zpracováním osobních údajů).

Jak zpracováváme vaše osobní údaje

Údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně.

Proces poskytnutí souhlasu

Máte-li zájem o naši činnost, poskytněte nám Vaše údaje, např. v rozsahu emailové adresy pro zasílání newsletteru či souhlasu s použitím cookies na našem webu.

Používání údajů

Vaše osobní data používáme výhradně pro potřeby činnosti Nadace Vámi a plnění nadačních činností. Můžeme Vás například informovat o novinkách z činnosti Nadace a spřátelených neziskových projektů, jež plní úkoly ve veřejně prospěšném zájmu, tedy nikoliv komerčním. Současně používáme Vaše údaje, jestliže je to nutné v rámci realizace grantových projektů.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, než odvoláte svůj souhlas, anebo do doby, po kterou je nezbytně nutné zpracovávat Údaje v souvislosti s grantovou činností.

Možnost Sdílení Vašich osobních údajů

Zaměstnanci Nadace

Přístup k Údajům, které Nadace zpracovává, může mít pouze omezená skupina osob.

Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“)

Vodafone může být v určitých případech zpracovatelem Vašich údajů v souladu s příslušnou právní úpravou. Jestliže Vaše údaje zpracovává Vodafone, děje se tak při maximální míře ochrany a zabezpečení Vašich Údajů.

Vaše práva

Pro uplatnění vašich individuálních práv, prosím, pošlete email na emailovou adresu nadace@vodafone.cz.

Právo na opravu osobních údajů

Pokud vaše údaje nejsou přesné, máte právo na jejich opravu. Jestliže tedy vaše údaje, které uchováváme, vyžadují aktualizaci nebo pokud jsou podle vašeho názoru nepřesné, můžete nás kontaktovat a provedeme potřebné úpravy.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na informaci, jaké údaje o vás zpracováváme, a také si požádat o kopii vašich osobních údajů, které Nadace uchovává. Žádost lze podat pouze jako fyzická osoba, kdy jsme si zcela jistí, že právě vy jste tou správnou osobou.

Právo na přenositelnost údajů

Za určitých okolností máte právo na získání poskytnutých údajů.

Právo vznést námitku proti využívání osobních údajů

Za jistých okolností také máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů ze strany Nadace.

Do této kategorie spadá i situace, kdy zpracováváme vaše údaje na základě našeho oprávněného zájmu.

Právo omezit využívání vašich údajů

Toto právo můžete uplatnit, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje, které uchováváme, jsou nepřesné nebo bychom je podle vašeho názoru neměli zpracovávat. Za určitých okolností máte právo požadovat omezení zpracování.

Právo na výmaz

Nadace usiluje o to, aby byly vaše údaje zpracovávány a uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu. Za určitých okolností máte právo požadovat výmaz vašich osobních údajů, které uchováváme.

Jak podat stížnost

Chcete-li nás kontaktovat ohledně jakýchkoli vašich práv nebo si stěžovat na to, jakým způsobem využíváme vaše údaje, kontaktujte nás na adresu nadace@vodafone.cz. Naší snahou je vám maximálně vyjít vstříc, pokud však stále nebudete spokojeni, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, více na webu: https://www.uoou.cz/.

Identifikace subjektu údajů

Abychom mohli vyhovět některým vašim žádostem o uplatnění práv, musíme si být zcela jisti, že jste to právě vy, příslušný subjekt údajů, kdo uplatňuje tato práva. Procesy poskytování práv máme nastaveny tak, aby se nestalo, že vaše právo uplatní někdo odlišný, anebo aby k vašim údajům získala přístup jiná osoba než právě vy. Identifikace subjektu údajů tedy chrání vás, ale také nás. Posíláte-li nám tedy žádost o individuální práva, prosíme Vás, aby byl součástí žádosti i Váš podpis s notářským ověřením.

Odvolání souhlasu

V případě zpracování na základě souhlasu jste oprávněni poskytnuté souhlasy kdykoli odvolat. Možnost odvolat udělený souhlas nebo naopak možnost dát souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv, a to zasláním emailu na emailovou adresu nadace@vodafone.cz. Na stejnou emailovou adresu, prosím, posílejte i email v případě, že si již nepřejete dostávat náš newsletter.

Co jsou cookies a jak je používáme

Můžeme používat tzv. cookies (malé textové soubory ve vašem prohlížeči) a podobné techniky, které nám umožní zjistit, jak jsou naše webové stránky navštěvovány a jak jsou užívány naše webové služby a produkty. To nám následně umožní nabídnout vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají vašim potřebám a zájmům.  Můžeme použít takové cookies, které nám umožní zjistit, že vy konkrétně jste navštívil danou stránku. Máte možnost odmítnout, aby Vodafone používal vaše cookies.

Můžeme také shromažďovat údaje o vaší návštěvě na našich internetových stránkách a jiných podobných stránkách podle vašich aktivit v našem on-line systému. Tato data však nejsou osobní a neidentifikují vaši osobu. Mohou zahrnovat naše stránky, které navštěvujete, produkty a služby, které jste si prohlíželi nebo objednali. To nám pomáhá do budoucna rozvíjet a modifikovat naše služby podle vašich individuálních potřeb a preferencí. Tyto údaje jsou už klasifikovány jako důvěrné a je s nimi zacházeno příslušným způsobem. Zejména pokud jsou používány ve spojení se jménem a adresou za účelem poskytování.

Do webové analytiky zaznamenáváme např. URL stránky, ze které jste přišli, vaši IP adresu, aktuální verze prohlížeče a operačního systému.

Adresu internetového protokolu, takzvanou IP adresu, přidělil vašemu počítači poskytovatel internetového připojení. Většinou je dynamická. To znamená, že se mění při každém připojení na internet. Používá se například k diagnostice problémů na serveru a ke správě stránek.

Pokud chcete, můžete prohlížeč nastavit tak, aby vás upozornil, pokud cookies odesílá, nebo cookies jednoduše zakázat. Cookies si můžete vypnout ve vašem prohlížeči. Způsob vypnutí cookies závisí na typu vašeho prohlížeče, V tom případě se ale musíte smířit s tím, že některé funkce prostě nebudou fungovat. A co že to vlastně takové cookies jsou?

Jde o část informace, kterou webová stránka pošle do vašeho prohlížeče. Díky ní si pak stránka pamatuje informace o vás a vašich volbách.

Takzvané

(a)   „Session Cookies“ jsou dočasné informace, které zlepšují navigaci na webových stránkách. Jsou vymazány, jakmile vypnete prohlížeč nebo počítač.

(b)   „Persistent Cookies“ jsou trvalejší informace umístěné na vašem pevném disku. Tam zůstanou, dokud je nevymažete. Mohou uchovávat osobní informace, ale pouze pokud s tím souhlasíte.

Internetové tagy jsou javaskriptvé soubory nástrojů třetích stran, které využíváme pro funkční doplňky webu (jako např. 3D modely telefonů) anebo pro cílení internetové reklamy.  Mohou být umístěny v online inzerátech, které odkazují uživatele na naše webové stránky či přímo v našich webových stránkách. Ukazují, kolikrát byla daná stránka otevřena a o jaké informace jste měli zájem.

Soubory cookies řadíme z hlediska jejich účelu do následujících kategorií – snáze tak porozumíte, proč je potřebujeme:

 1. absolutní nutnost – slouží k tomu, aby naše webové stránky fungovaly správně a efektivně;
 2. výkon – slouží k analýze fungování našich webových stránek a k jejich dalšímu zkvalitňování;
 3. funkčnost – pomáhají zlepšovat vaši zkušenost, například pomocí zapamatování si produktů, které jste přidali do košíku;

Soubory cookies první osoby pocházejí ze stejné domény druhé úrovně jako u webových stránek, na kterých se právě nacházíte (v tomto případě „www.nadacevodafone.cz“)

Nastavení souborů cookies

Způsob používání souborů cookies si můžete nastavit ve svém prohlížeči.

Jak si ověřit, zda jsou soubory cookies povoleny na počítačích typu PC, a případně je i zablokovat

 

Google Chrome

 1. Klikněte na tlačítko nabídky (tři tečky nad sebou) v pravém horním rohu okna prohlížeče a zvolte „Nastavení“ a poté „Rozšířená nastavení“.
 2. Klikněte na nadpis „Ochrana soukromí a zabezpečení“ a zvolte „Nastavení obsahu“.
 3. Poté zvolte možnost „Povolit webům ukládat a číst data souborů cookie“.

 

Microsoft Internet Explorer 11

 1. V pravém horním rohu okna prohlížeče klikněte na ikonu „Nástroje“ (vypadá jako ozubené kolečko), zvolte „Možnosti Internetu“ a poté klikněte na kartu „Osobní údaje“.
 2. Ujistěte se, že úroveň ochrany osobních údajů je nastavena na hodnotu „Střední“ nebo „Nízká“, čímž povolíte soubory cookie v prohlížeči.
 3. Nastavením nad hodnotu „Střední“ soubory cookie zakážete.

 

Mozilla Firefox

 1. Klikněte na tlačítko nabídky (tři vodorovné čárky) v pravém horním rohu okna prohlížeče a zvolte „Možnosti“.
 2. Poté klikněte na „Soukromí“.
 3. Klikněte na Cookies a zvolte možnost „Povolit serverům nastavovat cookies“.

Jak si ověřit, zda jsou soubory cookies povoleny na počítačích typu Mac

 

Safari na OS X

 1. Klikněte na „Safari“ v horní části okna prohlížeče a zvolte „Předvolby“.
 2. Klikněte na „Soukromí“.
 3. Zvolte možnost „Povolit z navštívených webových stránek“.

Blokování souborů cookies

Chcete-li zjistit, jak webovým stránkám zabránit v ukládání souborů cookies k zapamatování si, které stránky navštěvujete, zvolte svůj prohlížeč z uvedeného seznamu. Budete přesměrováni na příslušnou stránku prohlížeče, kde můžete provést nastavení souborů cookies a údajů o stránkách:

 

Chrome

 

 

Safari

 

 

Firefox

 

 

Internet Explorer