Zaměstnanecké programy

Fond dobrovolník

Zaměstnanci Vodafone Czech Republic, a.s. (včetně agenturních zaměstnanců a kontraktorů) a zaměstnanci externích call center a partnerských prodejen Vodafone Czech Republic, a.s., mají možnost žádat o příspěvek do výše až 15 000 Kč pro organizaci, v které pravidelně dobrovolničí. Žádost do Fondu dobrovolník mohou tito zaměstnanci posílat celoročně. Podmínkou je, aby zaměstnanec ve stejné neziskové organizaci pravidelně dobrovolničil. 

Týden jinak

Zaměstnanci Vodafone Czech Republic, a.s. se mohou hlásit se svými projekty do výzvy „Týden jinak“, která umožní pěti vybraným pracovat pět dnů pro neziskovou organizaci či sociální podnik v rámci své pracovní doby a získat finanční podporu 20 000 Kč na svůj projekt. O vítězných 3 projektech rozhodují zaměstnanci v hlasování.

Nadace Vodafone se dále angažuje v těchto zaměstnaneckých programech:

Den pro neziskovku

každý zaměstnanec Vodafone Czech Republic a.s. se může dva dny v roce věnovat dobrovolné práci pro neziskovou organizaci a čerpat v této době placené volno. Na dobrovolnický den mohou zaměstnanci vyrazit sami, nebo s celým týmem, případně mohou po dohodě s nadřízeným absolvovat obě varianty. 

Zaměstnanecké sbírky

Nadace Vodafone se jednou ročně připojí ke sbírce na charitativní účely a zdvojnásobí částku, kterou vyberou zaměstnanci Vodafone Czech Republic, a.s. mezi sebou.

Úspěchy zaměstnaneckých sbírek v roce 2021/2022 si můžete prohlédnout ve Výroční zprávě 2021/2022.

Benefitní body - zaměstnanci Vodafone Czech Republic a.s.mají možnost darovat benefitní body vybrané neziskové organizaci.

Podpora sportovních aktivit zaměstnanců - finančně podporujeme zapojení zaměstnanců do benefiční sportovní aktivity.