Zaměstnanecký program

Fond dobrovolník

Zaměstnanci Vodafone Czech Republic, a.s. (včetně agenturních zaměstnanců a kontraktorů) a zaměstnanci externích call center a partnerských prodejen Vodafone Czech Republic, a.s., mají možnost žádat o příspěvek do výše až 15 000 Kč pro organizaci, v které pravidelně dobrovolničí. Žádost do Fondu dobrovolník mohou tito zaměstnanci posílat celoročně. Podmínkou je, aby zaměstnanec ve stejné neziskové organizaci pravidelně dobrovolničil. Více o Fondu dobrovolník zde (pouze pro zaměstnance Vodafone Czech Republic, a.s.). Ostatní zaměstnanci se mohou obracet na Jolanu Hájkovou.

Týden jinak

Týden jinakZaměstnanci Vodafone Czech Republic, a.s. se mohou hlásit se svými projekty do výzvy „Týden jinak“, která umožní pěti vybraným pracovat pět dnů pro neziskovou organizaci či sociální podnik v rámci své pracovní doby a získat finanční podporu 20 000 Kč na svůj projekt. O vítězných pěti projektech rozhodují zaměstnanci v hlasování. Více o výzvě zde (pouze pro zaměstnance Vodafone Czech Republic, a.s.).

Zaměstnanecké sbírky

Nadace Vodafone se jednou ročně připojí ke sbírce na charitativní účely a zdvojnásobí částku, kterou vyberou zaměstnanci Vodafone Czech Republic, a.s. mezi sebou.

Nadace Vodafone podpoří dvakrát ročně zaměstnaneckou aktivitu „Pečení pro neziskovku“ tak, že zdvojnásobí částku, kterou zaměstnanci takto pro charitativní účely utrží.

Pečení pro neziskovku

Úspěchy zaměstnaneckých sbírek v roce 2017/2018 si můžete prohlédnout zde.

Nadace Vodafone se dále angažuje v těchto zaměstnaneckých programech:

Den pro neziskovku - každý zaměstnanec Vodafone Czech Republic a.s. se může dva dny v roce věnovat dobrovolné práci pro neziskovou organizaci a čerpat v této době placené volno. Na dobrovolnický den mohou zaměstnanci vyrazit sami, nebo s celým týmem, případně mohou po dohodě s nadřízeným absolvovat obě varianty.  Více o Dni pro neziskovku zde (pouze pro zaměstnance Vodafone Czech Republic, a.s.).

Benefitní body - zaměstnanci Vodafone Czech Republic a.s.mají možnost darovat benefitní body vybrané neziskové organizaci.

Podpora sportovních aktivit zaměstnanců - finančně podporujeme zapojení zaměstnanců do benefiční sportovní aktivity.