O nás

Naši lidé

Poslání Nadace Vodafone definuje a rozvíjí správní rada složená ze zaměstnanců Vodafone Czech Republic, a.s. a odborníků z oborů blízkých činnosti Nadace. Programy Nadace Vodafone spravují programoví manažeři, kteří jsou rovněž odpovědní za vytváření sítě expertů, podporovatelů, dobrovolníků a jejich propojování s cílem zpřístupnit programy žadatelům z celé České republiky a zapojit do jejich realizace co nejvíce aktérů.

Zuzana Holá

Zuzana Holá

ředitelka Nadace Vodafone Česká republika

  • ředitelka korporátní komunikace Vodafone Czech Republic
  • udržitelné podnikání

zuzana.hola@vodafone.com

Lada Pospíšilová

Lada Pospíšilová

Revizorka Nadace Vodafone

Lada pracuje jako Senior Legal Counsel na právním oddělení Vodafone ČR, kde poskytuje mimo Nadace také právní podporu oddělení Technology a Property. 

Členové správní rady Nadace Vodafone

Richard Stonavský

Richard Stonavský

Předseda správní rady

Richard je ředitel regulace a vnějších záležitostí Vodafone ČR.

Alexandra Staňková

Alexandra Staňková

Místopředsedkyně správní rady

Saša pracuje ve Vodafonu jako Head of Vodafone Business Finance. 

Jana Hodboďová

Jana Hodboďová

Členka správní rady

Jana je Executive manager soutěže Nápad roku a Women Startup Competition

Magdaléna Wavle

Magdaléna Wavle

Členka správní rady

Magda je viceprezidentkou pro lidské zdroje ve Vodafone ČR.

Expertní tým Nadace Vodafone

Pavlína Zemanová

Pavlína Zemanová

Členka expertního týmu

Pavlína pracuje jako IoT Partner Manager ve Vodafone ČR a je součástí IoT global team Central Europe.

Martin Kaňa

Martin Kaňa

Člen expertního týmu

Martin má ve Vodafone ČR na starosti on-line strategii. Zajímají ho inovace a přístupnost digitálních řešení.

Slavomír Slanina

Slavomír Slanina

Člen expertního týmu

Slavo pracuje jako Head of Network Development ve Vodafone ČR.

Marie Černíčková

Marie Černíčková

Členka expertního týmu

Marie pracuje ve Vodafone ČR jako projektová manažerka nákupního procesu na výstavbu a optimalizaci vysílacích stanic.

Ladislav Suk

Ladislav Suk

Člen expertního týmu

Ladislav pracuje jako Business Continuity & IT Security manažer ve Vodafone ČR a zajišťuje chod služeb i za mimořádných událostí.

Tereza Bernardová

Tereza Bernardová

Členka expertního týmu

Tereza pracuje v Consumer Marketingu společnosti Vodafone ČR, kde se stará o segment mladých.