0

O nás

Naši lidé

Poslání Nadace Vodafone definuje a rozvíjí správní rada složená ze zaměstnanců Vodafone Czech Republic, a.s. a odborníků z oborů blízkých činnosti Nadace. Programy Nadace Vodafone spravují programoví manažeři, kteří jsou rovněž odpovědní za vytváření sítě expertů, podporovatelů, dobrovolníků a jejich propojování s cílem zpřístupnit programy žadatelům z celé České republiky a zapojit do jejich realizace co nejvíce aktérů.

Veronika Řídelová

Veronika Řídelová

Manažerka komunikace a eventů

Veronika zajišťuje komunikaci a organizaci eventů Nadace Vodafone.

pr@nadacevodafone.cz

Hana Hodková

Hana Hodková

Revizorka Nadace Vodafone

Hana pracuje jako Legal Counsel na právním oddělení Vodafone ČR, kde poskytuje právní podporu zejména v oblastech práva občanského a korporátního.

Členové správní rady Nadace Vodafone

Richard Stonavský

Richard Stonavský

Předseda správní rady

Richard je ředitel regulace a vnějších záležitostí Vodafone ČR.

Adriana Dergam

Adriana Dergam

Místopředsedkyně správní rady

Adriana je ředitelka korporátní komunikace a společenské odpovědnosti Vodafone ČR.

Zdeněk Martinec

Zdeněk Martinec

Člen správní rady

Zdeněk působí ve společnosti Centropol, kde má na starosti finance.

Alexandra Staňková

Alexandra Staňková

Členka správní rady

Saša pracuje jako Business partnerka oddělení Consumer Business Unit a COPs pro oblast finančního plánování, efektivity investic a souvisejících činností.

Matěj Novák

Matěj Novák

Člen správní rady

Matěj je ředitel Czech Publisher Exchange, organizátor TEDx Prague a zakladatel neziskové organizace Radost 3.0.

Expertní tým Nadace Vodafone

Pavlína Zemanová

Pavlína Zemanová

Členka expertního týmu

Pavlína pracuje jako IoT Partner Manager ve Vodafone ČR a je součástí IoT global team Central Europe.

Martin Kaňa

Martin Kaňa

Člen expertního týmu

Martin má ve Vodafone ČR na starosti on-line strategii. Zajímají ho inovace a přístupnost digitálních řešení.

Slavomír Slanina

Slavomír Slanina

Člen expertního týmu

Slavo pracuje jako senior manažer radiové sítě ve Vodafone ČR.

Marie Černíčková

Marie Černíčková

Členka expertního týmu

Marie pracuje ve Vodafone ČR jako projektová manažerka nákupního procesu na výstavbu a optimalizaci vysílacích stanic.

Ladislav Suk

Ladislav Suk

Člen expertního týmu

Ladislav pracuje jako Business Cotinuity & IT Security manažer ve Vodafone ČR a zajišťuje chod služeb i za mimořádných událostí.

Tereza Bernardová

Tereza Bernardová

Členka expertního týmu

Tereza pracuje v Consumer Marketingu společnosti Vodafone ČR, kde se stará o segment mladých.

Jarda Broulím

Jarda Broulím

Člen expertního týmu

Jarda pracuje v reportingovém týmu na finančním oddělení, kde má na starosti finanční výkazy a reporty za Vodafone ČR.