Rok jinak

Do programu Rok jinak se mohli hlásit lidé z byznysu a státní sféry, kteří chtěli dát své kariéře nový směr a propojit své dosavadní zkušenosti a know-how s neziskovými projekty, jejichž cílem je dosažení pozitivní společenské změny využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Součástí nových řešení v rámci projektů mohly být aplikace, využití dat, sítí, internetu věcí nebo i jiná technologická řešení s ambicí pomoci minimálně 1 000 uživatelům. Program byl unikátní v tom, že grantistům hradil roční mzdu ve výši, na kterou byli z předchozího zaměstnání zvyklí.

V tomto modelu program už dál nepokračuje, odborníky a projekty se společenským dopadem ale dál aktivně propojujeme v naší Laboratoři Nadace Vodafone nebo pomocí grantového programu Technologie pro společnost.

Rok jinak byl CSR experty označený za nejzajímavější CSR iniciativu v ČR v roce 2015 (zdroj: Ipsos CSR & Reputation Research 2015). Za jedenáct let program absolvovalo 53 grantistů. Jejich osobní zkušenosti z Roku jinak si můžete přečíst zde.

Aktuální grantisté pomáhají rozvíjet aplikce Bezobalu a Bright Sky CZ.

Ve spolupráci s Českou televizí pak vznikl cyklus 7 časosběrných dokumentů o účastnících Roku jinak 2014, které můžete shlédnout v on-line v archivu ČT2 zde.

Pro koho byl program určen

Program Rok jinak byl otevřený pro lidi z byznysu a státní sféry bez rozdílu věku, pohlaví či kvalifikačního profilu s prokazatelnou praxí v oboru min. 5 let. Lidé z praxe přicházeli do programu Rok jinak se svými specifickými kompetencemi, které využívali k realizaci projektu a k celkovému rozvoji neziskové organizace.

Na druhé straně se do programu zapojujovaly neziskové organizace a sociální podniky se sídlem v České republice, které měly projektový záměr, pro jehož realizaci potřebovaly experta se specifickými kompetencemi. Nezisková organizace, v níž byl projekt realizován, musela vykonávat společensky prospěšnou činnost, která měla doložitelné výsledky a transparentní financování.

 

Kritéria hodnocení žádostí

Hodnocení relevantních kompetencí uchazečů

 • Pracovní praxe v oboru a zájem o další rozvoj v oboru
 • Prokázaná schopnost vést projekt (referenční projekty)
 • Motivace ke změně, iniciativa
 • Angažovanost v komunitě či společensky prospěšných aktivitách

Hodnocení projektových záměrů

 • Nový a originální přístup k řešení problému
 • Míra využití technologie a její novost
 • Dopad řešení a jeho měřitelnost
 • Zapojení grantisty do realizace
 • Zapojení cílové skupiny a stakeholderů
 • Dlouhodobá udržitelnost
 • Kapacity realizačního týmu

Podmínky realizace

 • Po celou dobu projektu hradí Nadace Vodafone formou grantu dosavadní průměrnou měsíční mzdu účastníkovi programu.
 • Projekty jsou realizované na území České republiky případně v zahraničí neziskovými organizacemi se sídlem v České republice.
 • Projekt cílí na dosažení pozitivní společenské změny s využitím moderních informačních a komunikačních technologií a má dopad na více než 1 000 koncových uživatelů.
 • Účastník programu přímo realizuje projekt, v rámci kterého využívá své specifické kompetence, a současně je plně integrovaný do organizační struktury neziskové organizace, aby docházelo ke každodennímu přenosu know-how a rozvoji neziskové organizace jako celku.
 • Projekt musí mít jasnou intervenční logiku a nastavený způsob evaluace dopadu.
 • Povinné výstupy z projektu: kvartální průběžná zpráva, závěrečné vyúčtování grantu, alespoň 4 příspěvky na sociální sítě Nadace Vodafone, průběžně fotky z realizace projektu, informace o mediálních vstupech a veřejných aktivitách účastníka a projektu, krátké asi 1,5 minutové video v závěru realizace projektu o svých zážitcích a zkušenostech během Roku jinak.
 1. Grantista a nezisková organizace rozpracují společně projektový záměr (grantovou žádosti), který má jasnou intervenční logiku a evaluační plán. Zaměření projektu musí být v souladu s Podmínkami realizace (výše).
 2. Grantová žádost musí být odevzdána prostřednictvím online formuláře. Přesný termín bude upřesněn.
 3. Posléze proběhne hodnocení projektů a osobní pohovory před odbornou porotou, která rozhodne o vítězných projektech.

Časový harmonogram:

14. září 2018 zahájení příjmu žádostí
31. října 2018 uzávěrka žádostí
1. - 16. listopadu 2018 1. kolo hodnocení žádostí
20. - 23. listopadu 2018 2. kolo hodnocení žádostí – osobní/telefonické pohovory
30. listopadu 2018 osobní pohovory s odbornou porotou
leden - březen 2019 zahájení realizace projektů
rok 2019 realizace projektů Roku jinak