O nás

Nadace Vodafone byla založena v roce 2006. Je spolufinancovaná Skupinou Vodafone (Vodafone Group) a společností Vodafone Czech Republic a.s. Od doby svého založení Nadace Vodafone rozdělila více než 195 milionů korun a podpořila na 500 projektů, čímž ovlivnila životy více než 1, 5 milionu lidí a dostala se na přední místa v hodnocení nadací. Patří mezi nejdůležitější podporovatele a investory do technologických inovací, které mají pozitivní dopad na společnost. 

Posláním Nadace Vodafone je dlouhodobě vytvářet ekosystém společenských a sociálních inovací a změn, které využívají technologie ke zkvalitňování života lidí v České republice, zlepšují veřejný prostor a strategicky propojují osoby a komunity k veřejnému prospěchu. Věříme, že technologické možnosti, know-how a zapojení zaměstnanců společnosti Vodafone mají pozitivní dopad na vývoj našíspolečnosti.

Těchto cílů chceme dosáhnout prostřednictvím programů, které:

  • zvyšují inovační potenciál organizací, jež usilují o společenskou a sociální změnu prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií;
  • zpřístupňují mobilní technologie lidem a komunitám, které z nich mají užitek;
  • posilují angažovanost mladých lidí v řešení naléhavých společenských problémů novým způsobem;
  • propojují byznys a neziskový sektor na poli expertního dobrovolnictví a tím zvyšují kapacity neziskového sektoru;
  • podporují osobní zapojení zaměstnanců Vodafone ČR v místních komunitách.

2006 - 2007

Zakládáme Nadaci Vodafone Česká republika

Spouštíme programy Vpohybu pro aktivity mladých v komunitě, který realizujeme úspěšně až doposud, a Vpoho, který cílí na podporu nízkoprahových klubů pro mládež. 

Jsme hrdí na cenu Via Bona pro Nadaci Vodafone v kategorii „Odvaha podpořit inovativní nápad“ za projekt Satelitní navigace nevidomých.

2007 - 2008

Zahajujeme první ročník unikátního programu Rok jinak, který posouvá hranice expertního dobrovolnictví.

Spouštíme Zelený program, který získává prostředky z recyklovaných telefonů a ty investuje do environmentálních projektů.

2009 - 2010

Od založení rozděleno 50 mil Kč. Nadace Vodafone se stává partnerem konference INSPO.

Spouštíme Bleskovou pomoc a v prvním roce takto rozdělíme 840 000 Kč.

Otevíráme nový grantový program Technologie pro společnost, který vyhledává a podporuje inovační řešení, jejichž cílem je zvýšit kvalitu života znevýhodněných skupin.

2010 - 2011

Kromě Roku jinak máme i kRok jinak, který podporuje kratší tříměsíční projekty a podprogram Rok jinak naruby, nabízející vedoucím pracovníkům neziskových organizací možnost stínovat po dobu jednoho měsíce vrcholové manažery ve společnosti Vodafone.

2011 - 2012

Dobrá aplikace je nová soutěž pro neziskové organizace o nejlepší nápad na společensky prospěšnou mobilní aplikaci.

Zaměstnanci podporují Red Bikes, tým jezdců na handbike, speciálním kole pro osoby s tělesným postižením. Zaměstnanci vyberou více než 300 tisíc Kč a Nadace Vodafone částku zdvojnásobuje na konečných 607 586 Kč.

Fond dobrovolník je nový program pro zaměstnance Vodafone ČR, kteří se ve volném čase dobrovolnicky angažují. Mají možnost žádat o příspěvek do výše až 50 000 Kč pro organizaci, v níž pomáhají.

2012 - 2013

Za naší podpory vzniká 10 nových aplikací, 4 z nich jsou ještě v roce 2013 uvedeny na trh. 

  • PAMĚŤ NÁRODA V MOBILU
  • VOZEJKMAP
  • EDA PLAY
  • MUZEJNÍ APLIKACE

2013 - 2014

Spouštíme akcelerační program Laboratoř Nadace Vodafone.

Projekty Vpohybu poprvé používají crowdfunding k zajištění poloviny rozpočtu projektu.

2015

Rok jinak nově podporuje neziskové organizace, které používají technologie pro dobrou věc. 

Nadace Vodafone poprvé uděluje Cenu Rafael.

Nadace Vodafone se připojuje ke kampani cílů udržitelného rozvoje (SDGs) ve spolupráci s Člověkem v tísni.

2016

Nadace Vodafone pomáhá rozšířit iniciativu HeForShe v ČR. 

Nadace Vodafone je generálním partnerem globálního summitu GLOBAL COMPACT 2030 „Looking into the Future of Corporate Sustainability“.

2017

Inkubační a akcelerační program Laboratoř je od letoška do roku 2020 spolufinancován z Evropského sociálního fondu EU, Operační program Zaměstnanost.

Končí program Vpohybu.

Historický úspěch svátku dárcovství Giving Tuesday: aplikace CF HERO vybrala téměř 900 000 Kč.

2018

Aplikace Záchranka se spojila s horskou službou i Vodní záchrannou službou ČČK. A začala fungovat i v Rakousku a na slovenských horách.

Laboratoř vybrala 5 týmů do akcelerace, které získaly 150 000 Kč na další rozvoj.

Vznikají projekty pro neslyšící jako je Deaf Travel nebo Signslate. Kuřákům pomáhá s odvykáním virtuální terapeut v mobilní aplikaci Adiquit a dva policisté vytvářejí aplikaci ECHO, která pomůže s pátráním po pohřešovaných dětech.

2019

Laboratoř vybrala dalších 20 týmů do akcelerace, které získaly každý 150 000 Kč na další rozvoj.

Nadace Vodafone spustí aplikaci Bright Sky CZ pro oběti domácího násilí a jejich blízké.

Začíná fungovat aplikace Afaslovník – lidem po mrtvici pomůže s návratem do života.

Aplikace CF Hero pomáhá dospívajícím pacientům s cystickou fibrózou.

Nadace Vodafone skrze své programy přispívá k naplnění Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs), zejména v oblasti kvality života lidí s hendikepem, přístupu ke vzdělávání, zaměstnanosti lidí se ztíženým přístupem na trh práce, technologických inovací a udržitelných měst.