SenseNet chce díky internetu věcí zlepšit životní prostředí na Ostravsku

SenseNet chce díky internetu věcí zlepšit životní prostředí na Ostravsku

Územní aglomerace Ostrava-Frýdek-Místek-Karviná je v současné době oblast s nejvíce znečištěným ovzduším, a to nejen v České republice, ale i v Evropě. Největší problém zde představují zejména vysoké koncentrace rakovinotvorného benzo[a]pyrenu. Řešení se rozhodl obyvatelům Ostravy nabídnout tým Labka, z.s. Jejich nápad vnímavé městské senzorické sítě vzešel z „IoT EnvironHackathonu“, který pořádala Nadace Vodafone ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava na podzim 2016 v Ostravě. Projekt SenseNet vytváří otevřenou datovou a hardwarovou platformu, která veřejné správě, firmám i občanům měst a obcí umožní se aktivně zapojit do řešení špatné kvality ovzduší v místě bydliště. Pomoci má technologie Narrowband IoT (NB-IoT), která bude v České republice použita vůbec poprvé.

Koncentrace těžkého průmyslu a benzo[a]pyrenu

Nepříznivý stav ovzduší na Ostravsku je způsoben především vysokou koncentrací těžkého průmyslu v regionu, ale také geomorfologickými podmínkami hornoslezské pánve, v níž Ostravsko leží. Při špatných rozptylových podmínkách, které jsou patrné zejména v zimních měsících, se zde navíc znečištění koncentruje. Pro člověka je vysoce nebezpečná již zmiňovaná látka benzo[a]pyren. Právě ta vstupuje skrze dýchací systém a pokožku hluboko do našeho organismu a vyvolává řadu zdravotních problémů. Mimo jiné má rovněž negativní vliv na vývoj plodu v těle matky a na kvalitu spermií.V současné době žádný projekt v regionu neřeší agregaci dat ze všech dostupných zdrojů, včetně lokálních senzorů soukromých vlastníků a dat firem. Právě firmy musí ze zákona poskytovat data o znečištění, a to v takové podobě, aby byla využitelná i pro neodborníky případně pro řešitele problému na technologicko-technické úrovni. Dlouhodobě se ukazuje, že technologie je schopná řešit problémy životního prostředí nebo na ně alespoň reagovat, což je přesně cílem řešení projektu SenseNet.

Za lepším ovzduším díky umělé inteligenci

Za projektem SenseNet stojí skupina inovátorů z ostravské Labky. Jejich cílem je zlepšit kvalitu vzduchu primárně ve školních budovách v Ostravě a snížit náklady na provoz řízeného větrání za pomocí otevřené platformy využívající pokročilé umělé inteligence. Jak bude tato platforma fungovat v praxi?Při nepříznivých rozptylových podmínkách, detekovaných pomocí senzorů připojených technologií NB-IoT a dat třetích stran (v reálném čase), bude včas dálkově ovládáno řízené větrání v objektu. Uživatel bude zároveň informován o aktuálním stavu znečištění a přijatých opatření v objektu.  Právě to umožní zlepšení kvality vzduchu, ale také snížení nákladů na energie. Výraznou výhodou technologie NB-IoT je výborná propustnost, spolehlivá a bezpečná komunikace v licencovaném frekvenčním pásmu a nízká spotřeba energie koncovými zařízeními (výdrž baterie až 10 – 15 let) a také jejich nízká cena. Řešení je koncipované tak, aby bylo přenositelné i do dalších měst a regionů v České republice. „V Labce nepovažujeme restrikce za účelné. Snažíme se najít technické řešení, které nám umožňuje získat nejen tvrdá data, ale také účinně reagovat na již existující situaci znečištění za pomoci technologie. Myslíme si, že ke společenské změně může dojít právě i díky tomu, že „tvrdá data“ nebudou pro veřejnost strašákem, ale budou jim snadno a srozumitelně přístupná,“ říká Tomáš Petrů, vedoucí projektového týmu SenseNet.

Že je situace na Ostravsku závažná, dokládají i nejnovější data neziskové organizace Čisté nebe. V druhé půlce února byl tak překročen zákonný limit 35 dnů pro denní limit prachových částic na 6 stanicích v Moravskoslezském kraji. „Z cca 65 dnů, které uplynuly od začátku roku 2017, to znamená, že jsme pouze dva týdny nedýchali nadlimitní koncentrace látek, které způsobují vážné zdravotní problémy. Projekt SenseNet tak může být první chytrou vlaštovkou v reakci na aktuální smogovou situace,“ komentuje situace Anna Plošková, ředitelka neziskové organizace Čisté nebe.

„Technologie se stejně jako i živé organismy vyvíjí v reakci na potřebu. Potřebujeme-li čistý vzduch, najdeme cestu pomoci nástrojů, které jsou našim přirozeným evolučním mechanismem. Cílem Labky je vyřešit technologickou stránku tak, aby se špatné ovzduší vyřešilo technicky a nikoli zákazy,“ uzavírá vedoucí projektu SenseNet, Tomáš Petrů.

Chci odebírat newsletter

Přejete si dostávat pravidelné zprávy o našich aktivitách a programech?

Výše uvedené údaje jsou zpracovávány pouze Nadací Vodafone pro účely zasílání newsletteru a nebudou poskytnuty třetím stranám.

Dekujeme za přihlášení k odběru newsletteru.

Na váš e-mail jsme odeslali potvrzovací zprávu s aktivačním odkazem. Po prokliknutí tohoto odkazu bude váš e-mail zařazen k odběru novinek.