Schizofrenici jsou hospitalizováni i deset let či více. Aplikace ITAREPS nabízí řešení.

13. 05. 2016

Schizofrenici jsou hospitalizováni i deset let či více. Aplikace ITAREPS nabízí řešení.

Mezi lety 1998 a 2012 bylo v Česku lůžkově hospitalizováno 22 281 lidí se schizofrenií, z toho 3 601 bylo hospitalizováno déle než rok. Jak upozorňuje nejnovější studie vědců z Národního ústavu duševního zdraví, na šest set lidí z tohoto počtu bylo hospitalizováno dokonce deset či dvacet let, což je naprosto alarmující číslo. Výsledky studie byly publikovány v prestižním časopise Schizophrenia Research.

„V porovnání s ostatními vyspělými zeměmi jsou tato čísla až drtivá. Například v Dánsku v roce 2006 bylo lůžkově hospitalizováno pouhých 9,8 procenta všech pacientů se schizofrenií. Hospitalizace přitom v průměru trvala necelých 25 dnů,“ upozorňuje jeden z autorů studie PhDr. Petr Winkler z Výzkumného programu sociální psychiatrie Národního ústavu duševního zdraví. Neodůvodněné, excesivně dlouhé hospitalizace jsou v přímém rozporu s mezinárodní úmluvou o právech lidí s disabilitou, kterou ČR ratifikovala.

„Pro terapeutický efekt takto enormně dlouhých pobytů neexistuje žádná evidence (ba naopak) a pokud se nejedná o odůvodněnou ochranu společnosti nebo nemocného, tak dochází k porušování základních lidských práv nemocných, ale také ke stigmatizaci, která vede k neochotě pacientů vyhledávat odbornou psychiatrickou pomoc a k dalším negativním fenoménům, které nepřímo, ale silně souvisejí také s tragédiemi ve Žďáru a Uherském Brodě,“ upozorňuje doktor Winkler.

 

Řešení existuje

Situaci má pomoci řešit již po léta připravovaná reforma psychiatrické péče. Již dnes přitom existují nástroje, jak zabránit hospitalizaci pacientů se schizofrenií, kteří v Česku stráví v psychiatrických nemocnicích v průměru více než 110 dní při každé hospitalizaci. Vědci z Národního ústavu duševního zdraví využili telekomunikačních technologií a pokročilé matematické analýzy dat kontinuálně získávaných od psychiatrických pacientů a vytvořili ve světě zcela unikátní preventivní systém ITAREPS, který úspěšně „vyvezli“ do epicentra technologických inovací, Japonska.

ITAREPS funguje jednoduše. „Ve spolupráci s Katedrou kybernetiky ČVUT jsme vytvořili speciální matematický algoritmus, který dokáže již dva měsíce předem účinně předpovědět relaps, tedy prudké zhoršení stavu, které má za následek hospitalizaci. Máme tak dost času přechodně zvýšit dávky medikamentů a relapsu zabránit,“ popisuje MUDr. Filip Španiel, Ph. D., z Národního ústavu pro duševní zdraví, autor systému ITAREPS.

 

Řada ocenění a úspěšná prevence

Pacient s diagnózou schizofrenie spolu s rodinným příslušníkem zasílají týdně do centrální databáze strukturovanou SMS zprávu o zdravotním stavu nemocného. Data obsahují vyhodnocení desetibodového dotazníku časných varovných příznaků. Matematický algoritmus dokáže na základě těchto údajů rozpoznat riziko hrozícího opětovného vzplanutí nemoci. Systém se následně automaticky spojí s ošetřujícím lékařem, který úpravou medikace stav nemocného stabilizuje. Výsledky jsou velmi přesvědčivé, dle výpočtů se podaří zabránit relapsu až u sedmdesáti procent pacientů, což znamená i obrovskou úsporu peněz na zdravotní péči.

 

ITAREPS zvítězil v soutěži Laboratoře Nadace Vodafone

Není to poprvé, v minulosti získal Creative Mobile Award, Národní psychiatrickou cenu a v roce 2014 se stal finalistou celoevropské prestižní ceny European Health Award. V Evropě je jediným psychiatrickým telemedicínským programem, který byl zařazen do systému veřejného zdravotního pojištění. Česko se ale vlajkovou lodí moderních technologií v péči o duševní zdraví nestane, protože největší zdravotní pojišťovna VZP přes všechny tyto úspěchy vytrvale odmítá program proplácet.

„Zázraky se ale někdy dějí a v současnosti připravovaná reforma psychiatrické péče je skvělou příležitostí, jak překonat iracionální spory a kontraproduktivní nešvary, na které česká psychiatrická péče není zrovna chudá. Čas tak ukáže, zda smutná statistika dlouhodobých psychiatrických hospitalizací zůstane i nadále beze změny, anebo skutečně využijeme reformu jako příležitost k rozvoji na důkazech založeného systému psychiatrické péče, který dovede kreativně využívat jak výdobytky nejmodernějších technologií, tak nadšení, znalosti a um lidí, kteří v tomto systému pracují,“ uzavírá doktor Winkler.

Chci odebírat newsletter

Přejete si dostávat pravidelné zprávy o našich aktivitách a programech?

Výše uvedené údaje jsou zpracovávány pouze Nadací Vodafone Česká republika pro účely zasílání newsletteru a nebudou poskytnuty třetím stranám.

Dekujeme za přihlášení k odběru newsletteru.

Na váš e-mail jsme odeslali potvrzovací zprávu s aktivačním odkazem. Po prokliknutí tohoto odkazu bude váš e-mail zařazen k odběru novinek.