Průzkum: Lidé nevědí, že kontrolující chování je domácím násilím

Průzkum: Lidé nevědí, že kontrolující chování je domácím násilím

Čtyři lidé z deseti dospělých (43 %) přiznávají, že příliš nechápou, co je to kontrolující chování, případně takovému pojmu nerozumí vůbec. Vyplývá to ze závěrů průzkumu Vodafonu a organizace Hestia ve Velké Británii. Nadace Vodafone proto spouští kampaň, která má přiblížit kontrolující chování v partnerských vztazích a nabídnout dostupnou pomoc těm, kterých se týká.

Průzkum je součástí kampaně To není „nic”, která poukazuje právě na častou bagatelizaci takových situací. Kampaň na sociálních sítích vytvořila Nadace Vodafone s cílem pomoci lidem rozpoznat kontrolující chování a nasměrovat je k mobilní aplikaci Bright Sky či stejnojmennému webu (www.bright-sky.org), kde najdou pomoc a podporu. Aplikace Bright Sky je ke stažení zdarma v App Store i Google Play a je dostupná pro všechny bez ohledu na operátora.

„Domácí násilí nemusí být poznat hned. Navíc ten, kdo v takovém vztahu žije třeba roky, považuje spoustu situací za normální. Kampaní chceme ukázat, že kontrolující chování omezuje svobodu a do vztahu nepatří. Zároveň chceme povzbudit ty, kteří v takovém vztahu žijí, že v tom nejsou sami a že není ostuda říct si o pomoc,“ vysvětluje Zuzana Holá, ředitelka Nadace Vodafone.

Kontrolující chování u blízkých může člověk identifikovat například podle toho, že je partner neustále hlídá, kontroluje s kým a o čem hovoří, , mají omezený styk s rodinou a přáteli, cítí se být izolováni a pociťují ve vztahu strach z reakce partnera. 

„Cílem násilných partnerů je získat a udržet si ve vztahu kontrolu a moc. Násilí, v jakékoli jeho podobě, je pak vlastně nástrojem, jak tohoto cíle dosáhnout. Kontrolující chování tedy tvoří jádro všech forem násilí ve vztazích. Chceme-li podchytit riziko rozvoje násilí ve vztahu, je klíčové umět takové chování rozpoznat a pojmenovat,“ upřesňuje Branislava Marvánová Vargová, vedoucí poradenského centra ROSA – Centrum pro ženy.

 Výsledky průzkumu naznačují, že navzdory osvětě, kdy je kontrolující chování tematizováno v populárních seriálech i v médiích, miliony Britů mohou varovné signály stále přehlížet. V českém prostředí se domácí násilí objevilo třeba v seriálu Ulice.

Při dotazu na kontrolující chování  v předchozích či současných vztazích účastníci průzkumu odpověděli takto: 23 % dotazovaných se cítilo izolováno od přátel a rodiny, 19 % mělo kontrolovaný čas a 24 % bylo ponižováno. Celkově více než čtvrtina lidí (28 %) odpověděla, že měli vztah, ve kterém se cítili být obětí kontrolujícího chování.  

Průzkum též zjistil, že téměř každý čtvrtý (23 %) by nevěděl, jak pomoci příteli, kolegyni či někomu blízkému, pokud by zažíval domácí násilí.

Pomoc v mobilu

Bright SkyBright Sky – ať už mobilní aplikace či stejnojmenný web - je bezpečný a jednoduchý nástroj, který nabízí praktickou pomoc a informace o tom, jak odhalit znaky násilí a jak reagovat. Využívá informace o poloze telefonu a uživateli dokáže nabídnout nejbližší bezplatnou odbornou poradnu či další služby pro oběti násilí. Rady a tipy v ní ale nejdou i ti, kdo chtějí pomoci někomu ze svých blízkých. 

V Česku je dostupná od února 2020 a na jejím vzniku se kromě Nadace Vodafone podílely zástupkyně organizace ROSA – Centrum pro ženy, Policie ČR a Ministerstva vnitra ČR.

Jedná se o mezinárodní projekt, jehož národní verze jsou dostupné kromě Česka taky v Albánii, Maďarsku, Irsku, Itálii, Lucembursku, Novém Zélandě, Portugalsku, Rumunsku, Jižní Africe a Velké Británii.

Pomoc kolegům i osvěta firem

„Zaměstnavatelé musejí nabídnout pomoc kolegům,“  říká generální ředitel globálního Vodafonu Nick Read a Vodafone Česká republika jde v tomto příkladem. Jako první firma v Česku zavedl v roce 2019 interní program na podporu zaměstnanců, kteří mohou zažívat domácí násilí. Nabízí jim až 10 dní placeného volna, pomoc při úpravě místa výkonu práce či pracovní doby, asistenční službu a mnoho dalšího.

„Pro někoho je to možná přílišný zásah do soukromí, ale my to vnímáme tak, že je to součást péče o zaměstnance v 21. století. Máme již příběhy, kdy jsme kolegům a kolegyním pomohli, dnes jsou v bezpečí a začali žít nový živo,.“ popisuje Jana Vychroňová, manažerka Vodafonu pro Diverzitu a Inkluzi.

Nadace Vodafone ve spolupráci s organizací ROSA Centrum pro ženy a společnostmi IKEA a AVON také pravidelně pořádají bezplatné workshopy pro firmy a organizace, kde je možné se inspirovat právě jejich zkušenostmi a načerpat tipy, jak ve firmě začít s osvětou a podporou zaměstnanců, kteří by mohli žít v násilných vztazích. Další Akademie proti domácímu násilí se koná 28.11. Přihlásit se můžete na tam.je/akademie nebo zde


Další informace:

O kampani To není „nic”

Kampaň To není „nic” z dílny Nadace Vodafone představuje příklady kontrolujícího chování skrze SMS zprávy a upozorňuje na to, že se jedná o formu domácího násilí, a jako taková by měla být brána vážně. Kampaň proběhne na Facebooku a Instagramu Nadace Vodafone v průběhu září a října. 

Další závěry z průzkumu

Pětina respondentů (19 %) je přesvědčena, že by poznala prvky kontrolujícího chování vůči sobě či ostatním, ale každý šestý (16 % ) uvedl, že si není jist, že by poznal varovné signály. 

Celkově více než čtvrtina (28 %) respondentů řekla, že byli ve vztahu, ve kterém se sami cítili být obětí kontrolujícího chování. Z této skupiny pak 39 % lidí nikomu o své zkušenosti neřeklo.

Celkem 19 % respondentů vypovědělo, že se teď nacházejí ve vztahu, kde zažívají kontrolující chování. 

Při dotazu na příklady kontrolujícího chování z minulých či současných vztahů 23 % odpovědělo, že jsou izolováni od rodiny a přátel, 19 % je pod neustálou kontrolou a 24 % vypovědělo, že se cítili ponižováni. 

Celých 78 % si je jistých, že by poznali kontrolující chování, kdyby někdo z jejich rodiny či přátel byl izolován od ostatních. Naproti tomu čtyři z deseti lidí (39 %) mají jen slabé povědomí o pojmu „Gaslighting“ – tedy specifickém typu manipulace, kdy se manipulátor snaží o to, aby oběť pochybovala o své vlastní realitě, vzpomínkách či pohledu na svět. 

O průzkumu

Online průzkum realizovala nezávislá agentura Walr ve Velké Británii mezi 2 000 dospělými ve věku od 18 let. Sběr dat proběhl ve dnech 27. a 28. června 2022. Walr je členem organizace Market Research Society a řídí se jejím kodexem a pravidly.

Chci odebírat newsletter

Přejete si dostávat pravidelné zprávy o našich aktivitách a programech?

Výše uvedené údaje jsou zpracovávány pouze Nadací Vodafone pro účely zasílání newsletteru a nebudou poskytnuty třetím stranám.

Dekujeme za přihlášení k odběru newsletteru.

Na váš e-mail jsme odeslali potvrzovací zprávu s aktivačním odkazem. Po prokliknutí tohoto odkazu bude váš e-mail zařazen k odběru novinek.