Pomoc pro ukrajinské uprchlíky v Česku: kontaktní centrum i mobilní aplikace

Pomoc pro ukrajinské uprchlíky v Česku: kontaktní centrum i mobilní aplikace

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková a ukrajinská zmocněnkyně pro rovnost žen a mužů Kateryna Levčenková učinily významný krok vpřed při zřizování prvního českého kontaktního centra pomoci pro přeživší války a sexuálního násilí páchaného na Ukrajině. Očekává se, že kontaktní centrum bude otevřeno v Praze jako pilotní model pro další země s velkým počtem uprchlic a uprchlíků z Ukrajiny. Během několika týdnů bude také pro ukrajinské ženy a muže v České republice k dispozici ukrajinská jazyková mutace aplikace Bright Sky (www.bright-sky.org) od Nadace Vodafone pro řešení domácího násilí.

Centrum pomoci pro přeživší války a sexuálního násilí páchaného na Ukrajině bude poskytovat komplexní sociální a psychologickou podporu lidem, kteří museli opustit dočasně okupované území Ukrajiny.

„V České republice stále pobývá více než 325 tisíc lidí pod dočasnou ochranou. Ženy a děti představují 80 procent z nich. Některé z ukrajinských žen a dětí se staly oběťmi sexuálního násilí na Ukrajině a přinášejí si s sebou svá traumata. Některé ženy také čelí obchodování s lidmi nebo sexuálnímu vykořisťování. Oběti mohou čelit jazykové bariéře nebo nedostatku důvěry k českým úřadům. Potřebujeme účinnou reakci koordinovanou jak vládami, tak českými poskytovateli služeb," uvedla zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Ruská 15měsíční válečná agrese vůči Ukrajině si vybírá svou daň. Traumata související s válkou mohou mít zničující dlouhodobé následky, a to jak fyzické, tak emocionální, na jednotlivce a komunity. Válka zanechává hluboké jizvy. 

Ukrajinská vláda ve spolupráci s Populačním fondem OSN otevřela na Ukrajině 11 kontaktních center pro pomoc přeživším války a sexuálního násilí páchaného na Ukrajině. Nyní se plánuje otevření prvního centra mimo Ukrajinu. Česká republika byla první volbou a další země budou, doufejme, následovat.

„Od počátku ruské totální války proti Ukrajině hostila Česká republika tisíce dočasně vysídlených osob z Ukrajiny. Lidé z území dočasně okupovaných Rusy přijíždějí do Prahy i nyní. Mnoho z nich trpí následky různých druhů násilí a potřebují jednoduchý a srozumitelný přístup ke specializovaným službám. Naším cílem je, aby Ukrajinky a Ukrajinci, kteří trpí v důsledku války, věděli, že nejsou sami a že je nejen možné, ale i nutné počítat s podporou své země, a to i v zahraničí," uvedla Kateryna Levčenková, ukrajinská vládní komisařka pro rovnost žen a mužů.

Střediska pomoci přeživším války a sexuálního násilí páchaného na Ukrajině budou sloužit jako kontaktní místo, kde oběti získají potřebné informace, pomoc a specializovanou sociální a psychologickou podporu na jednom místě. V mnoha případech čelí ukrajinské oběti jazykové bariéře a nedostatku důvěry v české úřady a poskytovatele služeb. Centrum poskytne obětem z Ukrajiny bezpečný prostor, kde mohou mluvit o svém traumatu a vyhledat pomoc. Ve složitých případech, jakými jsou případy sexuálního násilí, centra zprostředkují obětem dlouhodobou psychologickou pomoc a podporu.

„Jsme České republice vděční za vysokou míru poskytnuté pomoci a podpory pro Ukrajince a Ukrajinky, kteří pobývají na českém území. Oběti sexuálního násilí představují zvláštní kategorii obzvlášť zranitelných obětí, která potřebuje specializovanou, vysoce kvalitní pomoc, kterou ne každý může poskytnout. Centra pomoci přeživším, jako je toto, jsou základem poskytování takových služeb. Zřízení center je také součástí realizace priorit stanovených prezidentem Ukrajiny, jakož i dodržování nařízení Ukrajiny o ochraně Ukrajinců v zahraničí,“ řekl Sergiy Nizhynskyi, poradce místopředsedy vlády pro evropskou a euroatlantickou integraci Ukrajiny.

Ukrajinským ženám v Česku bude během několika týdnů dostupná v ukrajinštině i aplikace Bright Sky (www.bright-sky.org) od Nadace Vodafone pro řešení domácího násilí. Jde o bezpečnou a snadno použitelnou mobilní aplikaci a webovou stránkou nabízející praktickou podporu a informace, jak reagovat na domácí násilí. Je určena nejen těm, kdo jsou vystaveni domácímu násilí, ale i každému, kdo má obavy o někoho ve svém okolí, aby dokázal situaci správně vyhodnotit a našel bezpečnou cestu k pomoci.

Aplikace v Česku pomáhá již čtyři roky a každý měsíc ji aktivně využívá 300 nových lidí. Odbornými garanty a partnery aplikace jsou organizace ROSA - Centrum pro ženy a také Policie ČR a Ministerstvo vnitra ČR. Ukrajinská verze aplikace vznikla díky podpoře zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové a nadaci BLÍŽKSOBĚ.

„Ukrajinské ženy jsou zranitelnější nejen kvůli jazykové bariéře, ale i kvůli životu v neznámem prostředí. Přístup k pomoci v Česku jim komplikuje nejen jazyková bariéra, ale i nízké povědomí o právech či sociální izolace. Věřím, že v Bright Sky najdou srozumitelné informace, jaké možnosti mají k dispozici a nebudou se bát pomoci využít,“ uvedla Veronika Řídelová, manažerka projektu Bright Sky proti domácímu násilí v Nadaci Vodafone.

Chci odebírat newsletter

Přejete si dostávat pravidelné zprávy o našich aktivitách a programech?

Výše uvedené údaje jsou zpracovávány pouze Nadací Vodafone pro účely zasílání newsletteru a nebudou poskytnuty třetím stranám.

Dekujeme za přihlášení k odběru newsletteru.

Na váš e-mail jsme odeslali potvrzovací zprávu s aktivačním odkazem. Po prokliknutí tohoto odkazu bude váš e-mail zařazen k odběru novinek.