Policisté se seznamovali s aplikací Bright Sky

Policisté se seznamovali s aplikací Bright Sky

Vedení středočeské policie uspořádalo ve středu, 29. března 2023, seminář k proškolení a seznámení se s aplikací Bright Sky. Setkání se uskutečnilo díky Středočeskému kraji, zejména pak oddělení prevence kriminality pod vedením Mgr. Filipa Gundzy, který počátkem roku uspořádal a zprostředkoval na krajském úřadu, za účasti hejtmanky Petry Peckové, setkání všech dotčených subjektů, tedy vedení středočeské policie a Nadace Vodafone, s ředitelkou i manažerkou projektu aplikace Bright Sky.

„Jsme velmi rádi, že jsme mohli uspořádat takovou akci. Aplikace Bright Sky je také  jedním z velmi důležitých nástrojů pro naše policisty, která jim umožňuje lépe a efektivněji řešit domácí násilí, a osobu, která se s domácím násilím jakkoliv potýká, nasměrovat ke konkrétní pomoci řešení své situace. Tento seminář pomohl našim policistům rozšířit své schopnosti a dovednosti v této oblasti," sdělil ředitel středočeských policistů, generál Václav Kučera.

S aplikací Bright Sky, která může komukoliv pomoci rozpoznat a odhalit domácí násilí, nabídnout možnost správně vyhodnotit situaci a najít bezpečnou cestu k pomoci, seznamovala na téměr dvě stovky středočeských policistů manažerka aplikace, paní Veronika Řídelová.

"Jsme velice rádi za tuto spolupráci a možnost představit jednu z možností řešení domácího násilí pro ty, kterých se daný problém nějak dotýká. Policisté ze Středočeského kraje jsou prvními proškolenými v republice. Věříme, že díky nim a šíření této možnosti pomoci, se informace o využití této aplikace při řešení domácího násilí dostane k většímu počtu těch, kteří to potřebují," sdělila manažerka aplikace Veronika Řídelová, která policisty s aplikací a jejími funkcionalitami detailně seznámila.

Semináře se také osobně zúčastnila a vystoupila na něm také hejtmanka Středočeského kraje, Petra Pecková, která tuto aktivitu od počátku vnímala jako důležitou a potřebnou, zejména pak i z pohledu pocitu bezpečí.

"Pocit bezpečí je jeden z nejdůležitějších pocitů v životě člověka. A vy, policisté, jste jednou z nejdůležitějších součástí tohoto pocitu. I kdyby se prostřednictvím této aplikace nebo další vaší prací pomohlo zachránit jenom jednotky těch lidských příběhů a osudů, tak to má obrovský smysl. Opravdu vám za to moc děkuji," sdělila ve svém vystoupení hejtmanka Petra Pecková, která důležitost šíření informací o této aplikaci vnímá jako velmi zásadní a potřebnou.

Semináře se také zúčastnil náměstek krajského ředitele pro vnější službu, plukovník René Peták, v jehož gesci jsou především uniformovaní policisté, kteří se s případy domácího násilí při své práci setkávají jako jedni z prvních. I on ocenil potřebnost sdílení aplikace, i prostřednictvím policistů, jako důležitou.

O přínosu aplikace Bright Sky z pohledu policie, možnosti jejího využití v praxi, bezpečnosti oběti a modelových případech kdy a jak aplikaci Bright Sky představit v násilné domácnosti, hovořila v rámci semináře podplukovnice Mgr. Martina Petrovičová z úseku náměstka policejního prezidenta pro pořádkovou službu, odbor metodiky, koordinace a podpory výkonu služby. Na závěr semináře hovořila o důležitosti a přínosech aplikace pro oběti domácího násilí PhDr. Branislava Marvánová, vedoucí informačního a poradenského centra ROSA.

Tato iniciativa Nadace Vodafone, potažmo její ředitelky Zuzany Holé a manažerky aplikace Veroniky Řídelové, pod záštitou Policejního prezídia ČR, je součástí snahy středočeské policie a Středočeského kraje o zlepšení situace v oblasti domácího násilí z pohledu dostupnosti, a zejména pak rozšiřování důležitých informací o možnostech, jak a kde svou situaci řešit. Prioritou všech zúčastněných je tak pomoci co největšímu počtu těch, kteří se dostali do situace, která je pro ně tížívá a nekomfortní, a nabídnout jim alternativu pomoci.

Chci odebírat newsletter

Přejete si dostávat pravidelné zprávy o našich aktivitách a programech?

Výše uvedené údaje jsou zpracovávány pouze Nadací Vodafone pro účely zasílání newsletteru a nebudou poskytnuty třetím stranám.

Dekujeme za přihlášení k odběru newsletteru.

Na váš e-mail jsme odeslali potvrzovací zprávu s aktivačním odkazem. Po prokliknutí tohoto odkazu bude váš e-mail zařazen k odběru novinek.