Organizace hledají cesty, jak podpořit oběti domácího násilí ve svých týmech

Organizace hledají cesty, jak podpořit oběti domácího násilí ve svých týmech

Symbolicky před Mezinárodním dnem žen se uskutečnilo první pracovní setkání signatářů Charty proti domácímu násilí. Celkem 16 firem a institucí se koncem loňského roku zavázalo k podpoře obětí domácího násilí na svých pracovištích a k podpoře prevence násilí ve společnosti.

Na workshopu se sešli zástupci firem a organizací, kteří se aktivně podílejí na boji proti domácímu násilí. Pod vedením Branislavy Marvánové Vargové z organizace ROSA Centrum pro ženy získali důležitý vhled do problematiky násilí, jak poznat signály a čeho si všímat u kolegyň a kolegů, co dělat i co nedělat. A že je potřeba v nabízení pomoci vydržet. Diskutovalo se taky o důležitosti osvěty, vytváření bezpečného a otevřeného pracovního prostředí a nutnosti zavedení systému pomoci.

Výzkumy Světové zdravotnické organizace potvrzují, že každá třetí žena se během svého života setká s nějakou formou domácího násilí a firmy si uvědomují, že mezi kolegyněmi a kolegy jsou lidé, kteří se v práci cítí bezpečněji než doma, a chtějí jim umět pomoci.

„Byl to půlden nabitý sdílením zkušeností z našich firem a organizací, sdílením příkladů dobré praxe a radami a tipy od skvělé Branislavy Marvánové Vargové. Pořád se nám přitom vracelo několik témat: osvěta, edukace, bezpečné prostředí a nutnost mít nastavený základní systém pomoci. Takže práce pro další workshopy máme víc než dost,“ komentuje Zuzana Holá, ředitelka Nadace Vodafone a šéfka externí komunikace Vodafonu.

Na workshopu byly představeny interní směrnice a formy pomoci, které jsou ve společnostech Vodafone a IKEA již implementovány a mají sloužit jako inspirace pro ostatní.

Součástí workshopu bylo také cvičení, kdy účastníci dostali příběhy skutečných obětí a měli vymyslet, jak by jako zaměstnavatelé reagovali.

„Příklady činů, kterými musí procházet některé oběti a jejich děti, které nám byly nasdíleny a skutečně se dějí, ve mě ještě teď rezonují a utvrdily mě v tom, že je na nás všech, abychom vytvořili prostředí, kde se oběti budou cítit bezpečně a podpořeny, a kde bude násilí nepřijatelné,“ popisuje svou zkušenost z workshopu Simona Zálešákové z ČSOB.

Mezi signatáři panuje shoda na tom, že komplexní přístup je klíčem k úspěchu v boji proti domácímu násilí. Spolupráce mezi firmami, neziskovými organizacemi a vládními institucemi je zásadní pro účinnou prevenci a ochranu obětí.

Důležitým aspektem diskuse bylo zdůraznění individuálních potřeb obětí a nutnost flexibilního přístupu při poskytování pomoci. Ne každá situace je stejná, a proto je klíčové, aby byla pomoc přizpůsobena konkrétním okolnostem a potřebám obětí.

Nyní mají firmy čas vytvořit návrhy jednotlivých opatření na základě diskutovaných témat a zkušeností z workshopu. Další pracovní setkání proběhne do začátku léta, kde se budou řešit konkrétní případy firem a způsoby, jak efektivně nastavit pomoc obětem domácího násilí v pracovním prostředí. Podpora a ochrana zranitelných je prioritou, kterou společně a aktivně řešíme.

Chcete se k nám přidat? Ozvěte se nám!

Chci odebírat newsletter

Přejete si dostávat pravidelné zprávy o našich aktivitách a programech?

Výše uvedené údaje jsou zpracovávány pouze Nadací Vodafone pro účely zasílání newsletteru a nebudou poskytnuty třetím stranám.

Dekujeme za přihlášení k odběru newsletteru.

Na váš e-mail jsme odeslali potvrzovací zprávu s aktivačním odkazem. Po prokliknutí tohoto odkazu bude váš e-mail zařazen k odběru novinek.