Nadace Vodafone slaví své 10. narozeniny

17. 06. 2016

Nadace Vodafone slaví své 10. narozeniny

V červnu Nadace slaví výročí 10 let od svého založení. V průběhu této dekády podpořila už přes 500 projektů. Mnoho z nich dnes stojí na vlastních nohou a sbírá úspěchy u nás i v zahraničí. Pro start do další dekády si Nadace určuje novou strategii – jejím cílem je, aby nápady na řešení společenských a sociálních problémů dostávaly podobu konkrétních a udržitelných řešení, z nichž budou mít užitek tisíce lidí. Věříme, že technologie jsou hybnou silou těchto řešení, proto s Nadací podporujeme jejich využití v dosahování společenských změn. Stejnou vizí se řídí globální Nadace pod strategií Connecting for Good. A my v České republice říkáme: Připojte se. Nápadem to začíná.

Podívejte se na milníky z historie Nadace Vodafone

V červnu 2006 byla Nadace založena a s ní byly spuštěny programy Vpohybu pro aktivity mladých v komunitě, který se realizuje úspěšně až doposud. Cílem je rozvíjet schopnosti, dovednosti a samostatné iniciativy mladých lidí, důležité pro jejich samostatný život a budoucí zaměstnání. 

Další program Vpoho si určil za cíl prevenci negativních jevů a rizik spojených s dospíváním mladých lidí a zaměřil se zejména na podporu nízkoprahových klubů pro mládež. Velkým uznáním nadační práce byla hned v prvním roce fungování cena Via Bona, kterou nadace získala v kategorii „Odvaha podpořit inovativní nápad“ za projekt Satelitní navigace nevidomých.

Hned v dalším roce získala Nadace Vodafone další cenu Nadace Via za inovativní přístup k dárcovství.

V roce 2008 byl spuštěn program Rok jinak, který nabízí lidem z komerční či státní sféry příležitost strávit jeden rok prací pro neziskovou organizaci svého výběru a to za mzdové prostředky kryté z nadačního grantu. Jde o českou variantu globálního programu „World of Difference“, který byl vlajkovou lodí v řadě Vodafone nadací po celém světě.

V roce 2009 se Nadace Vodafone se stává partnerem konference INSPO a také spouští Bleskovou pomoc. Zakládá se nový grantový program Technologie pro společnost, který vyhledává a podporuje inovační řešení, jejichž cílem je zvýšit kvalitu života znevýhodněných skupin.

Roku 2010 byla důležitým oceněním nadační práce hlavní cena Bona Via v kategorii velká firma, kterou Nadace Via udělila společnosti Vodafone a její Nadaci Vodafone za dlouhodobou a komplexní podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v ČR.

Ve stejném roce se nejznámější program Rok jinak rozšířil o podprogram kRok jinak, podporující kratší tříměsíční projekty a podprogram Rok jinak naruby, nabízející vedoucím pracovníkům neziskových organizací možnost stínovat po dobu jednoho měsíce vrcholové manažery ve společnosti Vodafone a odnést si pro svoji práci, co považují za užitečné.

Roku 2011 se součástí programu Technologie pro společnost stává pravidelná soutěž pro neziskovky Dobrá aplikace o nejlepší nápad na společensky prospěšnou mobilní aplikaci. V roce 2011/2012 byl podpořen vývoj čtyř mobilních aplikací, dvě komplexní technologické inovace a dvě konference s tématem inovativního využití technologií a nových médií:

Rozvoj navigačního centra pro nevidomé a těžce zrakově postižené, Paměť národa v mobilu, Muzejní aplikace, Aplikace modulárního mobilního systému dohledové péče pro seniory

Nadace se také připojila k iniciativě Red Bikes, tým jezdců na handbike, speciálním kole pro osoby s tělesným handicapem. Do jejich podpory se aktivně a z vlastní iniciativy zapojilo mnoho zaměstnanců Vodafone.

Zaměstnanci Vodafone, kteří se ve volném čase dobrovolnicky angažují, získali možnost žádat o příspěvek do výše až 50 000 kč pro organizaci, v níž pomáhají, z Fondu dobrovolník.

O rok později, tedy 2012, byl podpořen vývoj celkem deseti aplikací a čtyři z nich byly v roce 2013 uvedeny na trh:

Paměť národa v mobilu, VozejkMap, Eda Play a Muzejní aplikace

V roce 2013 se spustil akcelerační program Laboratoř Nadace Vodafone pro technologické start-upy. Významným krokem bylo také zapojení crowdfundingu do financování projektů v rámci programu Vpohybu. Nadace Vodafone je první nadací v ČR, která takto učí mladé lidi samostatnému nacházení zdrojů pro své veřejně prospěšné aktivity.

Roku 2014 slavily projekty podpořené nadací velké úspěchy. Aplikace Blindshell vyhrála celonárodní soutěž Nápad roku a jako sociální projekt obstála i v konkurenci mezi komerčními projekty. Projekt Rekola zvítězil v soutěži Social Impact Award, aplikace Vozejkmap se umístila druhá v soutěži Společně otevíráme data. Tyto týmy společně s dalšími šesti neziskovkami a sociálními podniky absolvovali pilotní ročník akceleračního programu Laboratoř Nadace Vodafone. Tři vybrané projekty, Blindshell, Včelka a Rekola, se navíc v září zúčastnily výjezdu na konferenci Social Capital Markets v San Franciscu.

Rok 2015 znamená pro Nadaci další posun směrem k podpoře technologií, jež pomáhají společnosti. Rok jinak se zaměřil na přenos know-how do technologických projektů neziskovek. Nadace Vodafone také poprvé uděluje Cenu Rafael za ICT inovace pro důstojnější život lidí se zdravotním postižením.

Technologie jsou využité také při pomoci lidem po zemětřesení v Nepálu. Pomocí DMS, tedy dárcovským zprávám, se v programu Blesková pomoc podařilo vybrat historicky nejvyšší částku a poslat ji potřebným.

Ve stejném roce se Nadace Vodafone se připojuje ke kampani SDGs, tedy k Cílům udržitelného rozvoje, které v předchozím roce oficiálně přijalo 193 členských států OSN.

V posledním roce svého desetiletého působení, 2016, Nadace Vodafone pomáhá rozšířit iniciativu HeForShe v ČR a stává se také generálním partnerem globálního summitu GLOBAL COMPACT 2030 „Looking into the Future of Corporate Sustainability“. Technologie pronikají do všech programů Nadace, například technologické řešení se stává podmínkou i v programu Roku jinak. Nová strategie cílí do roku 2020 na maximální využití telekomunikačních technologií pro podporu sociálních inovací a rozvoje sociálního kapitálu v ČR a na větší zapojení zaměstnanců Vodafonu do nadačních programů.

 

 

Chci odebírat newsletter

Přejete si dostávat pravidelné zprávy o našich aktivitách a programech?

Výše uvedené údaje jsou zpracovávány pouze Nadací Vodafone Česká republika pro účely zasílání newsletteru a nebudou poskytnuty třetím stranám.

Dekujeme za přihlášení k odběru newsletteru.

Na váš e-mail jsme odeslali potvrzovací zprávu s aktivačním odkazem. Po prokliknutí tohoto odkazu bude váš e-mail zařazen k odběru novinek.