Firmy a instituce se spojily v boji proti domácímu násilí. Ve společné Chartě se zavazují k osvětě a pomoci obětem z vlastních řad

Firmy a instituce se spojily v boji proti domácímu násilí. Ve společné Chartě se zavazují k osvětě a pomoci obětem z vlastních řad

Praha 11. prosince 2023 - Každá pátá žena se během života setká s fyzickým nebo sexuálním násilím, nějakou z forem psychického zneužívání zažije dokonce téměř 50 % Češek. Toto násilí tak představuje jednu z nejčastějších forem porušení lidských práv. Závažnost dopadů domácího násilí si uvědomují i tuzemští zaměstnavatelé z řad firem a institucí, celkem 16 jich společně podepsalo Chartu proti domácímu násilí. Ta byla symbolicky představena 11. prosince při příležitosti Mezinárodního dne lidských práv.

Charta proti domácímu násilí vznikla ze společné iniciativy Vodafonu, IKEA a organizace ROSA Centrum pro ženy, pod záštitou Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Aktuálně sdružuje 16 subjektů z řad firem, institucí a organizací, které se zapojily do prevence domácího násilí a pomáhají také obětem z řad svých zaměstnanců a zaměstnankyň (seznam signatářů je k dispozici na konci textu). Pro oběti domácího násilí může být pracoviště jediným bezpečným místem. Právě proto má zaměstnavatel, případně kolegové a kolegyně v práci, možnost problém včas odhalit a pomoci obětem vyhledat odbornou pomoc.

Chartu signatáři podepsali symbolicky při příležitosti Mezinárodního dne lidských práv na konferenci Lidská práva a Česko, záštitu na Chartou převzal Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Laurenčíková Šimáčková. „Zlepšení postavení obětí domácího násilí patří k prioritám vlády i mým prioritám v roli zmocněnkyně vlády pro lidská práva. V této oblasti se nám aktuálně daří prosazovat řadu pozitivních legislativních změn. V červnu vláda vyslovila souhlas s ratifikací Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. V srpnu vláda schválila nový akční plán prevence domácího násilí. V přípravě je také nový zákon o domácím násilí či zavedení specializace trestních soudů na domácí a sexuální násilí. Kromě specializovaných služeb pro oběti a státních institucí klíčovou roli mohou hrát i zaměstnavatelé. Důsledky domácího násilí se totiž pochopitelně promítají i do pracovního prostředí. Z přijetí Charty proti domácímu násilí i velkého počtu signatářů mám proto velkou radost. Charta obsahuje konkrétní závazky, které mohou obětem v  mnoha ohledech pomoct,“ říká Klára Laurenčíková Šimáčková.

Domácí násilí je stále aktuálním problémem, který z logiky věci často zůstává za zavřenými dveřmi. Podle dostupných dat v České republice zažila nějakou z forem psychického násilí téměř každá druhá a každá pátá se setkala s fyzickým nebo sexuálním násilím. Většina z nich o své zkušenosti s násilím mlčí, pouze 49 % je ochotno se někomu svěřit a jen 8 % obětí nahlásí nejzávažnější incident na policii.

Firmy se inspirují v Akademii proti domácímu násilí

Charta proti domácímu násilí je logickým pokračováním Akademie proti domácímu násilí, kterou před dvěma lety iniciovala Nadace Vodafone společně s partnery a která spojila zaměstnavatele, jimž není problematika lhostejná. Akademie prostřednictvím praktických workshopů zprostředkovává praktické zkušenosti s řešením domácího násilí ze strany zaměstnavatele, včetně toho, jak přesvědčit nejvyšší management firmy o důležitosti tématu. V rámci Akademie vznikl také manuál a metodika pro firmy.

„Akademii organizujeme už více než dva roky proto, aby firmy a organizace inspirovala k pomoci zaměstnancům a zaměstnankyním zažívajícím domácí násilí.  V dalším kroku chceme tyto snahy formalizovat do konkrétních závazků. Proto vznikla Charta proti domácímu násilí, která stanovuje minimální standardy a zavazuje signatáře k tomu, že o ně budou dlouhodobě usilovat. Jsem ráda, že společně s ostatními zakládajícími signatáři můžeme takto přispět k nulové toleranci domácího násilí a zvýšení bezpečí jeho obětí.“ říká Zuzana Holá, ředitelka komunikace Vodafonu a Nadace Vodafone. Právě pod hlavičkou Nadace Vodafone již od roku 2020 funguje i aplikace Bright Sky, která obětem domácího násilí pomáhá.

 

Firmy, instituce a organizace, které se chtějí do osvěty a prevence domácího násilí zapojit, slouží e-mailová adresa charta@stopnasili.cz.

 

Seznam signatářů v abecedním pořadí:

Atrea spol. s r. o. 

BPS - Byznys pro společnost, z. s.

Czechitas Praha

Československá obchodní banka, a. s.

ČEZ, a. s. 

Deloitte Advisory s.r.o.

Dm drogerie markt GmbH & Co. KG

Huawei Technologies (Czech) s.r.o.

IKEA Česká republika, s.r.o.

Kaufland Česká republika v.o.s.

Kooperativa pojišťovna, a.s.

Ministerstvo vnitra ČR

Středočeský kraj 

Tesco Stores ČR a.s.

Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice

Vodafone Czech Republic a.s.

 

Celé znění Charty proti domácímu násilí najdete zde.

 

 

Chci odebírat newsletter

Přejete si dostávat pravidelné zprávy o našich aktivitách a programech?

Výše uvedené údaje jsou zpracovávány pouze Nadací Vodafone pro účely zasílání newsletteru a nebudou poskytnuty třetím stranám.

Dekujeme za přihlášení k odběru newsletteru.

Na váš e-mail jsme odeslali potvrzovací zprávu s aktivačním odkazem. Po prokliknutí tohoto odkazu bude váš e-mail zařazen k odběru novinek.