Evropský den mozku

Evropský den mozku

Na 11. březen připadá Evropský den mozku. V souvislosti s tímto významným světovým dnem chceme představit projekty, které se týkají právě mozku, jeho činnosti nebo činností, které mozek podporují a stimulují při různých typech poruch jako například porucha autistického spektra.

“Všichni určitě dobře víme, že mozek je pro fungování člověka zásadní. Dalo by se říct, že je to v podstatě nejdůležitější orgán, jehož jsme vlastníky. Avšak je také důležité ho neustále trénovat či procvičovat nebo mu v případě poruchy dodat podporu. Jsme proto rádi, že skrze náš akcelerační program Laboratoř prošlo několik projektů, které s jeho činností přímo i nepřímo souvisí a jejich využívání umožní lidem zvýšit kvalitu jejich života,” říká Jan Fencl, programový manažer Laboratoře Nadace Vodafone.

Náhled aplikace AdiQuitJedním z Laboratoří Nadace Vodafone podpořených projektů souvisejících s činností mozku je například aplikace Adiquit, která pomáhá kuřákům od závislosti na cigaretách. Je založená na vědeckých poznatcích a skutečné klinické praxi. Systematická podpora virtuálního terapeuta v aplikaci je tak dostupná 24 hodin denně. Reaguje na názory a potřeby uživatele. Provede procesem odvykání a pomůže s překonáním abstinenčních příznaků. I díky radám virtuálního terapeuta Adama v aplikaci, směřuje činnost mozku kuřáka k tomu, aby potlačil touhu po cigaretě a celkový proces odvykání měl co největší šanci na úspěch.

Aplikace Speechmate, která prochází aktuálním ročníkem Laboratoře, je určena především dětem se závažnou formou narušení komunikačních schopností, s poruchami autistického spektra nebo pro uživatele s mentálním postižením. Navržena byla speciální pedagožkou a konzultována s řadou odborníků. Cílem je nabídnout takovou pomůcku, která podpoří a zlepší komunikaci jedince, který bude moci lépe vyjádřit své pocity a myšlenky a díky tomu se zapojit lépe každodenního života. 

Infografika k AfaSlovníkuMezi projekty související s mozkem a jeho podporou patří dále také AfaSlovník, jež vznikl za účelem pomoci těm, kteří prodělali mozkovou mrtvici. AfaSlovník je tak první logopedická aplikace pro léčbu afázie v Česku. Pomáhá cvičit slovní zásobu, čtení i psaní a tyto dovednosti propojit s audio a vizuálním vjemem. Nejznámějším a úspěšným bojovníkem s afázií je bezesporu pan Václav Neckář, který je společně s hercem a dabérem Gustavem Bubníkem patronem této aplikace.Využívat AfaSlovník mohou ale i senioři s kognitivním deficitem, děti s odlišným mateřským jazykem, děti s vývojovou dysfázií nebo poruchami autistického spektra.

Široké spektrum projektů doplňuje také aplikace Včelka, která byla vytvořena odborníky z oblasti poruch učení tak, aby fungovala jako individuální trenér čtení, ale i při výuce cizích jazyků, a to angličtiny, španělštiny a němčiny. Včelka je určena rodičům, dětem i speciálním pedagogům, jímž pomůže dohnat případné nedostatky v četbě, či ji zlepšit jako takovou. Rodiče tak mohou procvičovat se svými dětmi, být jim nápomocní, učitelům umožňuje vytvořit hodiny zábavnější a zadávat speciální cvičení těm dětem, které jsou pozadu a speciálním pedagogům zadat individuální úkoly na vysoce odborné úrovni. 

Aplikace Včelka

Všechny tyto projekty májí navíc ještě jeden důležitý aspekt společný. Můžete je používat i vy sami doma se svými blízkými, a to bez ohledu na omezení způsobená současnou pandemií COVID-19.

Chci odebírat newsletter

Přejete si dostávat pravidelné zprávy o našich aktivitách a programech?

Výše uvedené údaje jsou zpracovávány pouze Nadací Vodafone pro účely zasílání newsletteru a nebudou poskytnuty třetím stranám.

Dekujeme za přihlášení k odběru newsletteru.

Na váš e-mail jsme odeslali potvrzovací zprávu s aktivačním odkazem. Po prokliknutí tohoto odkazu bude váš e-mail zařazen k odběru novinek.