ČR žije udržitelným rozvojem

3. 05. 2016

ČR žije udržitelným rozvojem

Česká republika se na několik příštích dní stává celosvětovým centrem v oblasti společenské odpovědnosti firem (CSR) a udržitelného podnikání. Na Summit Global Compact 2030, který se koná 4. května 2016 ve Veletržním paláci, se sjíždí na 300 světových klíčových hráčů ovlivňujících celosvětovou budoucnost udržitelného podnikání a Nadace Vodafone je generálním partnerem summitu. Účastníci mají za cíl posunout do praxe vizi nových Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), jež mají ve spolupráci soukromého a veřejného sektoru do roku 2030 vyřešit zásadní problémy pro naši planetu. Summit navazuje na podpis Pařížské klimatické dohody z dubna a pořádá ho národní síť UN Global Compact v ČR. UN Global Compact je největší světovou iniciativou společenské odpovědnosti, zaštiťovaná OSN, která v ČR úzce spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Radou kvality ČR. Pražský summit se koná rok od oficiálního podpisu memoranda o vzniku národní sítě UN Global Compact v ČR, jejíž hostitelskou organizací je Asociace společenské odpovědnosti.

„Se společenskou odpovědností se setkáváme každý den. Působí na každého z nás, ať už ji vnímáme ve větší či menší míře. Význam společenské odpovědnosti je nezpochybnitelný. Je totiž propojena s hodnotami, které tvoří základy naší společnosti,“ uvádí Jiří Havlíček, náměstek ministra průmyslu a obchodu. V České republice mohou firmy či organizace veřejného a neziskového sektoru využít programu Národní ceny za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. V rámci tohoto programu jsou jednotlivé firmy nebo organizace hodnoceny při zavádění konceptu společenské odpovědnosti. „Je důležité, aby se výsledky společensky odpovědného přístupu projevily jak na úrovni státních organizací, tak v podnikatelském prostředí a aby se staly běžnou součástí našeho společenského, firemního i rodinného života. Proto se do programu Národní ceny za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj mohou přihlásit firmy a organizace všech velikostí. Mají šanci získat prestižní ocenění, které jim může poskytnout konkurenční výhodu,“ doplňuje Havlíček.

Pražského summitu se účastní jak vládní sektor, tak i zástupci globálních společností, menších firem, nevládních organizací i jednotlivci – všichni mají vzácnou příležitost setkat a podělit se vzájemně o zkušenosti, využít nejlepší projekty pro zlepšení života lidí s ohledem na kvalitní a udržitelnou budoucnost. „Věříme, že Summit bude inspirovat soukromý, veřejný a neziskový sektor k intenzivnější spolupráci.Klademe důraz na praktickou využitelnost výměny globálního know-how skrze příspěvky světových osobností a špiček v oboru udržitelného podnikání, kteří v ČR doposud nevystoupili,“ říká Lucie Mádlová, která vede národní síť UN Global Compact v ČR. Osobně si nejvíce cení účasti Dr. Tererai Trent, vůdčí světové osobnosti v oblasti vzdělávání a postavení žen ve společnosti.

V zájmu zachování udržitelné budoucnosti dnes lidé v ČR nejčastěji šetří energiemi, vyhýbají se plýtvání potravin, šetří vodou a třídí odpad. Tento závěr ukázal exkluzivní průzkum společnosti Ipsos a Asociace společenské odpovědnosti, který také potvrdil, že oproti roku 2013 se lidé více zajímají o globální problémy. Z průzkumu agentury Ipsos zároveň vyplývá, že čtyři pětiny Čechů si myslí, že by se česká vláda měla zapojovat do plnění nových Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) a tři čtvrtiny si to myslí i o soukromém sektoru.

To je pro firmy jakékoliv velikosti významný signál, že by se o témata a okolnosti výroby a poskytování služeb určitě měly zajímat,“ uvedla Adriana Dergam, ředitelka korporátní komunikace a CSR ve Vodafone ČR a místopředsedkyně správní rady Nadace Vodafone. „Vloni naše skupina globálně zavedla unikátní rodičovskou politiku, která umožňuje návrat matek do práce za zvýhodněných časových a finančních podmínek a zároveň absolutní rovnost platů mezi pohlavími, což podporuje harmonizaci osobního a profesního života,“ dodala. „Jedním z klíčových prostředků k většímu zapojení žen do společnosti mohou být i mobilní telekomunikace, jak dokazují i projekty Vodafone v Turecku nebo Indii,“ uzavřela Dergam.

Společnosti by tudíž měly využít optimální kombinaci relativně stabilní ekonomické situace, ochotě a otevřenosti zákazníků preferovat ty, kteří se kromě dosažení zisku zajímají i o další aspekty výroby a poskytování služeb. „Nelze opomenout ani to, že mladou, nastupující generaci tato témata velmi zajímají a zapadají do jejich životního stylu,“ dodává Lucie Mádlová. 

Výzkum zrealizovala pro Národní síť Global Compact Česká republika a Asociaci společenské odpovědnosti výzkumná agentura Ipsos (www.ipsos.cz) v březnu 2016. Výzkum proběhl metodou online dotazování na reprezentativním vzorku dospělé internetové populace (dle regionu, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání). Velikost výběrového souboru byla 1 000 respondentů.

Více o Global Compact Summitu 2030: www.globalcompact.cz/2030

Více o aktivitách MPO v oblasti CSR a Národní ceně za společenskou odpovědnost
a udržitelný rozvoj: 
www.narodniportal-csr.cz

Chci odebírat newsletter

Přejete si dostávat pravidelné zprávy o našich aktivitách a programech?

Výše uvedené údaje jsou zpracovávány pouze Nadací Vodafone Česká republika pro účely zasílání newsletteru a nebudou poskytnuty třetím stranám.

Dekujeme za přihlášení k odběru newsletteru.

Na váš e-mail jsme odeslali potvrzovací zprávu s aktivačním odkazem. Po prokliknutí tohoto odkazu bude váš e-mail zařazen k odběru novinek.