Cenu Rafael Nadace Vodafone získal projekt eScribe

18. 04. 2018

Cenu Rafael Nadace Vodafone získal projekt eScribe

Cenu Nadace Vodafone Rafael za ICT inovace pro kvalitnější život lidí se zdravotním postižením získal v sobotu 7. dubna 2018 na konferenci INSPO v Kongresovém centru Praha sociální podnik Transkript online. O cenu spojenou s částkou 200 000 korun se ucházelo ve čtvrtém ročníku soutěže 10 projektů. Porota vybrala projekt nazvaný eScribe: online simultánní přepis mluvené řeči. 

Transkript

Projekt eScribe je doslovný záznam mluveného slova v reálném čase s cílem zprostředkovat osobě s postižením sluchu řeč slyšící osoby a umožnit tak vzájemnou plnohodnotnou komunikaci. Tuto službu poskytuje Transkript online především lidem nedoslýchavým a ohluchlým po rozvoji řeči, kteří užívají ke komunikaci český jazyk. Uživatel se prostřednictvím aplikace eScribe spojí přes internet s profesionálním rychlopísařem, který převádí řeč slyšící osoby do písemné podoby pomocí počítačové klávesnice, zapisovaný text se zobrazuje osobě s postižením sluchu na displeji tabletu, chytrého telefonu či notebooku.

Transkript online poskytuje přepisovatelské služby velkým komerčním institucím, menším podnikům i zatím jedné instituci státní správy, kromě toho registruje 1063 uživatelů, kteří online přepis využívají bezplatně pro své osobní účely.Nadace Vodafone

Významnou sociální inovaci představuje zapojení nevidomých osob na pozicích profesionálních přepisovatelů, kterým se tak otevřely nové příležitosti pracovního uplatnění. V současné době sociální podnik zaměstnává čtyři nevidomé osoby a může tak nabízet svoji službu ve formě náhradního plnění.

„V informačních a komunikačních technologiích vidíme v Nadaci Vodafone velký potenciál na zkvalitnění života lidí se speciálními potřebami. Cenou Rafael chceme podpořit další vývoj oceněného řešení a tím i zvýšení jeho společenského dopadu,“ uvedla místopředsedkyně správní rady Nadace Vodafone Adriana Dergam. „Těší nás, že v uplynulých třech ročnících toto ocenění vítězným projektům skutečně pomohlo.“

V prvním ročníku získala Cenu Rafael Česká asociace paraplegiků – CZEPA za aplikaci VozejkMap. Jde o mapu bezbariérových míst nejen v ČR, na kterou lze přistupovat pomocí mobilní aplikace pro chytré telefony nebo přes webové rozhraní. Data do ní zadávají a ověřují samotní vozíčkáři.

„Díky ceně Rafael si VozejkMap všimla řada vozíčkářů a výrazně tak stoupl počet uživatelů. Finanční odměna spojená s cenou nám umožnila věnovat pozornost zpětné vazbě od uživatelů a na základě toho realizovat řadu inovací. Nyní stojí VozejkMap před zásadní proměnou. Během první poloviny roku 2018 projde transformací na novou platformu. Budeme tak mít možnost pracovat intenzivněji s komunitou uživatelů a nabídnout jim mnoho nových funkcí,“ těší Petru Černou z České asociace paraplegiků – CZEPA.

V roce 2016 byla cena udělena sociálnímu podniku Levebee za projekt Včelka. Online aplikace Včelka zlepšuje úroveň čtenářských dovedností, pomáhá nejen dětem při obtížích se čtením, zejména pak těm s dyslexií.

„Díky ceně Rafael jsme dokončili tabletové verze aplikace Včelka a od té doby i nadále pracujeme na rozvoji. Přibyla řada nových cvičení pro čtenářskou gramotnost a v současné době již testujeme i první jazykovou mutaci, konkrétně pro polský jazyk, a věříme, že se nám podaří tento rok polskou verzi naplno spustit,“ říká Michal Zwinger, jednatel Levebee.

Ve třetím ročníku získalo Cenu Rafael Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., za mobilní aplikaci Znakujte s námi, která je určená především slyšícím rodičům neslyšících dětí a jejich dětem.

„Finanční odměnu jsme využili k inovaci aplikace a k jejímu převedení také pro operační systém iOS, který umožní dále zvyšovat počet jejích uživatelů. Převod na další operační systém byl žádaný od samého počátku spuštění aplikace. Nyní je funkčně hotová většina aplikace a pracuje se na grafice a designu. Aplikace, která funguje i offline, měla v prosinci 2017 již 12 897 instalací a 2 518 aktivních uživatelů. Kromě toho jsme vyvinuli dvě nové aplikace pro děti, které budeme prezentovat u našeho stánku na letošní dubnové konferenci INSPO,“ uvedla Jana Fenclová, ředitelka Centra pro dětský sluch Tamtam.

Reportáž o oceněném projektu najdete zde

Chci odebírat newsletter

Přejete si dostávat pravidelné zprávy o našich aktivitách a programech?

Výše uvedené údaje jsou zpracovávány pouze Nadací Vodafone pro účely zasílání newsletteru a nebudou poskytnuty třetím stranám.

Dekujeme za přihlášení k odběru newsletteru.

Na váš e-mail jsme odeslali potvrzovací zprávu s aktivačním odkazem. Po prokliknutí tohoto odkazu bude váš e-mail zařazen k odběru novinek.