Magda je viceprezidentkou pro lidské zdroje ve Vodafone ČR.