Týden jinak

Zaměstnanci Vodafone Czech Republic, a.s. se mohou hlásit se svými projekty do výzvy „Týden jinak“, která umožní pěti vybraným pracovat pět dnů pro neziskovou organizaci či sociální podnik v rámci své pracovní doby a získat finanční podporu 20 000 Kč na svůj projekt. O vítězných 3 projektech rozhodují zaměstnanci v hlasování. 

Program „Týden jinak“ pro zaměstnance koordinuje Nadace Vodafone a administraci konkrétních dobrovolnických aktivit zajišťuje o.s. Hestia, Národní centrum dobrovolnických aktivit v ČR.

„Týden jinak“ je program pro zaměstnance Vodafone, který 3 výhercům umožní pracovat pět dnů pro neziskovou organizaci v rámci placeného volna a získat pro neziskovou organizaci finanční podporu 20 000 Kč.

Pro koho program Týden jinak je?

 • pro zaměstnance Vodafone Czech Republic a.s.

Jaké projekty podporuje?

 • projekty v neziskových organizacích se sídlem v České republice
 • projekty, které je možné z větší části realizovat v rámci pěti dnů
 • projekty, které rozvíjejí aktivity neziskové organizace, budují kapacity prostřednictvím přenosu know-how, přispívají k pozitivní společenské změně v místě působení neziskové organizace či u cílové skupiny, se kterou nezisková organizace pracuje

Kritéria hodnocení Nadace Vodafone:

 • autentičnost nápadu
 • zapojení neziskové organizace do projektu
 • dopad projektu na neziskovou organizaci, tj. její kapacity, činnost a cílové skupiny
 • realizovatelnost projektu v pěti dnech

Dne 12. 4. 2023 bude vyhlášená výzva Týden jinak, do které se mohou hlásit zaměstnanci se svými projekty

Projekty je možné přihlásit do 30. 5. 2023

Vyplněnou a podepsanou přihlášku zájemci pošlou na e-mail Jolany Hájkové, jolana.hajkova@vodafone.com

Je potřeba si zajistit také souhlas přímého nadřízeného.

Tým Nadace Vodafone vybere 10 projektů do 14. 6. 2023

10 kandidátů bude se svými projekty usilovat o hlasy svých kolegů a kolegyň do 15. 7. 2023

Z hlasování zaměstnanců vzejdou do 20. 7. 2023 3 vítězové, kteří budou moci v období od 1. 8. 2023 do 31. 3. 2024 realizovat své projekty v neziskových organizacích.

Jak na to?

 1. Vyplňte formulář žádosti a pošlete na e-mail jolana.hajkova@vodafone.com
 2. Přijetí žádosti vám potvrdíme. Žádost posoudí tým Nadace a schválí správní rada Nadace.
 3. Připravíme jednoduchou darovací smlouvu s organizací, se kterou spolupracujete, a po podpisu obou stran zadáme platbu do 14-ti dnů.
 4. Po realizaci projektu napíšete jednoduchou zprávu, jak se akce zdařila a pošlete pár fotek. Měli byste být schopni dokladovat jednotlivé výdaje hrazené z grantu.