Fond dobrovolník

Zaměstnanci Vodafone Czech Republic, a.s. (včetně agenturních zaměstnanců a kontraktorů) a zaměstnanci externích call center a partnerských prodejen Vodafone Czech Republic, a.s., mají možnost žádat o příspěvek do výše až 15 000 Kč pro organizaci, v které pravidelně dobrovolničí. Žádost do Fondu dobrovolník mohou tito zaměstnanci posílat celoročně. Podmínkou je, aby zaměstnanec ve stejné neziskové organizaci pravidelně dobrovolničil. 

Můžete požádat o podporu do výše 15 000 Kč pro svou organizaci, pokud v ní v průběhu 6 měsíců odpracujete min. 30 hodin a zároveň v organizaci strávíte Den pro neziskovku. Jedna organizace může ve fiskálním roce získat maximálně 15 000 Kč, i pokud v ní dobrovolničí více zaměstnanců.

Podpořený projekt musí být v souladu alespoň s jedním zaměřením společnosti Vodafone:

  • Digital society
  • Planet
  • Inclusion for all

Podmínky programu (Word)

Program spouštíme 12. 4. 2023.

Celý proces od podání přihlášky do uzavření projektu trvá 1-2 měsíce.

Počet podpořených projektů je omezen na 12 projektů ročně.

Jak na to? 

  1. Vyplňte formulář žádosti a pošlete ho na jolana.hajkova@vodafone.com
  2. Přijetí žádosti vám potvrdíme. Žádost posoudí tým Nadace a  schválí správní rada Nadace. 
  3. Připravíme darovací smlouvu s organizací, se kterou spolupracujete, a po podpisu obou stran zadáme platbu do 14-ti dnů.
  4. Po realizaci projektu napíšete jednoduchou zprávu, jak se akce zdařila a pošlete pár fotek. Měli byste být schopni dokladovat jednotlivé výdaje hrazené z grantu.

Formulář Fond Dobrovolník 2023_24(Word)

Pokud vám se vám formulář neotevírá, klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit odkaz jako..."