Technologie pro společnost

Vybavení spinálních a spinálně rehabilitačních jednotek moderními technologiemi, které usnadňují lidem s poraněním míchy komunikaci a adaptaci na postižení

Vybavení spinálních a spinálně rehabilitačních jednotek asistivními technologiemi

Spinální jednotka je oddělení zaměřené na zajištění komplexní léčebné, rehabilitační a ošetřovatelské péče o pacienty s míšní lézí. Ta vzniká nejčastěji v důsledku úrazu, akutní poškození míchy však může nastat i na podkladě cévního, nádorového, zánětlivého, demyelinizačního nebo jiného onemocnění.  Spinální jednotka je určena pro pacienty v subakutním i chronickém stadiu míšní léze. V akutní fázi jsou pacienti hospitalizování na jednom z 15 specializovaných spondylochirurgických a ortopedických oddělení, po operaci a stabilizaci vitálních funkcí jsou většinou po 1 - 2 týdnech přeloženi na Spinální jednotku a po zhruba 8 - 12 týdnech na Spinální rehabilitační jednotku Rehabilitačního ústavu. Ročně projde tímto systémem kolem 250 pacientů po akutním míšním traumatu.

Pacienti hospitalizovaní na Spinální jednotce a později na Spinální rehabilitační jednotce se již v této fázi léčby/rehabilitace připravují na kontakt s každodenností, který bude novou zkušeností s ohledem na závažnost postižení, resp. omezení hybnosti.

K přípravě na tento kontakt mohou výrazným způsobem přispět I modern informační a komunikační technologie.

Cílem projektu je vybavit tyto jednotky moderními technologiemi, které usnadňují lidem s poraněním míchy komunikaci a adaptaci na postižení, zaškolit personál jednotek tak, aby dokázal maximalizovat užitek technologií pro pacienty a individualizovat jejich používání. Výsledkem projektu je lepší připravenost pacientů opouštějících jednotky na novou životní situaci díky dostupnosti informací, schopnosti použít mobilní zařízení (tablet, resp. notebook, smartphone) k běžným operacím (komunikace, nakupování, navigace, bankovnictví, vzdělávání) a větší důvěře v asistivní technologie a důvěře ve vlastní schopnost je používat.

V rámci realizace projektu zakoupit požadované vybavení pro 7 Spinálních jednotek, toto vybavení zkompletovat ve funkční systém a zaškolit personál (zejména ergoterapeuty) v používání technologií, tj. MouthMouse Intelligent v kombinaci se smartphone, notebookem a tabletem a v případě FN Brno sady tabletu a různých druhů ovládání včetně polohovacích zařízení. Celkem bude nasazeno 6 sad MouthMouse Intelligent a 1 specifická sady pro FN Brno.

Web projektu
www.czepa.cz/
Rok podpory
2016 - 2017
Realizace
01. 12. 2016 - 31. 03. 2017
Autor/organizace
Česká asociace paraplegiků - CZEPA
Region
Celá ČR
Výše podpory
900 000 Kč