Technologie pro společnost

Městská senzorická síť (Zelený program)

SensoricNet (Zelený program)

Stav životního prostředí na Ostravsku má přímý dopad na kvalitu života, zdraví obyvatel. Vnímáme potřebu integrace a získávaní aktuálních, transparentně dostupných dat. Chceme vytvořit otevřenou platformu využitelnou statní správou, neziskovým sektorem, komerční sférou i koncovými uživateli. Využití pokročilé umělé inteligence umožní zpracování a analýzu dat v reálném čase a na základě těchto informací můžou zainteresované strany změnit svoje chování s pozitivním dopadem na životní prostředí, kvalitu života a snížení nákladů na energie. Řešení může být dále využitelné i do jiných regionů.

 

   

V rámci projektu chceme realizovat jeden z možných scénářů využití této otevřené platformy – snížit znečištění vzduchu ve vybraném objektu statutárního města Ostrava a to primárně v mateřské škole.

Při nepříznivých rozptylových podmínkách, detekovaných pomocí senzorů a dat třetích stran, bude včas dálkově za pomocí technologie Nb IoT ovládáno řízené větrání v objektu. Cílem je nejen zlepšení kvality vzduchu, ale i úspora nákladů za údržbu filtrů jemných částic a energií na provoz řízeného větrání.

 

Rok podpory
2017 - 2019
Realizace
podpora schválená na 2. rok realizace
Autor/organizace
Labka, z.s.
Region
Moravskoslezský kraj
Výše podpory
3 621 379 Kč