Technologie pro společnost

INSPO 2017 - konference Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami

INSPO 2017 - konference Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami

BMI sdružení vzniklo v roce 1999, aby se stalo hlavním organizátorem celonárodní osvětové kampaně Březen - měsíc internetu, kterou pořádalo až do roku 2008. Souběžně s tím se zapojilo postupně do několika evropských projektů zaměřených většinou na různé skupiny osob se zdravotním postižením (pacienti s roztroušenou sklerózou, neslyšící osoby).

Od roku 2001 až dosud pořádá konferenci INSPO - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se stala  jednou z hlavních akcí Března - měsíce internetu. BMI bylo i spoluzakladatelem konference Internet ve státní správě a samosprávě a založilo také konferenci Junior Internet a v prvních ročnících bylo jejím organizátorem. Od roku 2003 provozuje BMI portál Helpnet.cz pro osoby se specifickými potřebami, v roce 2013  uspělo ve veřejné zakázce Městské části Praha 12 a vytvořilo pro ni portál pro sociální oblast Pomoc na dvanáctce a nadále zajišťuje jeho provoz. Při tom zaměstnává na DPP tři pracovníky s těžkým tělesným postižením.

Konference INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami je ojedinělou akcí svého druhu v ČR. Jednak tím, že se jí daří už 16 ročníků představovat nové možnosti využívání  informačních a komunikačních technologií ke zvýšení kvality života lidí se zdravotním postižením, a jednak tím, že dokáže vytvořit takové podmínky, aby se konference mohli zúčastňovat i zájemci s těžkým tělesným, sluchovým či zrakovým handicapem.

Na konferenci přijíždějí z celé republiky vozíčkáři, lidé nevidomí, neslyšící, s nejrůznějšími druhy zdravotního postižení, ale i pracovníci pomáhajících organizací, studenti speciální pedagogiky, knihovníci, pedagogové. Díky podpoře Nadace Vodafone byly v posledních třech ročnících zaznamenány rekordní počty 367,  331 a 345 účastníků a účinkujících, zatímco v předcházejících ročnících se účast ani neblížila hranici 300 účastníků.

Mnozí návštěvníci přijíždějí opakovaně (v posledních letech vždy více než polovina), protože vědí, že zde vždy získají nové podněty pro svou činnost, dozvědí se o nejnovějších projektech a technologiích usnadňujících život lidem s postižením. V minulosti šlo i o řadu projektů podporovaných Nadací Vodafone. Účastníci oceňují i možnost setkávání lidí s různým postižením a poznávání jejich problémů. V řadě případů kontakty navázané na konferenci vyústily v nové užitečné projekty.

Třebaže účastníci konference vyjadřují vždy velkou spokojenost s úrovní konference a zájem o ni je takový, že registrace bývá ukončena předčasně, organizátoři by rádi pozvedli konferenci ještě na vyšší úroveň. První kroky k tomu byly učiněny díky finanční podpoře Nadace Vodafone už v minulých třech ročnících. Novinkou 17. ročníku bude vytvoření relaxační zóny ve výstavní části konference, v níž budou moci účastníci využít služeb masérů. 

V rámci programu konference bude vyhlášena Cena Nadace Vodafone Rafael za efektivní využití informačních a komunikačních technologií ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením. Jejím cílem je motivovat tvůrce k vyvíjení inovačních řešení, která mohou pomáhat usnadnit život lidem se zdravotním postižením, a současně  seznamovat veřejnost s tím, s jakými obtížemi se lidé s nejrůznějším zdravotním postižením musí potýkat, a jak často nenahraditelným pomocníkem jim při tom mohou být informační a komunikační technologie. Nejednou jim umožňují vykonávat činnosti, které jim dosud kvůli zdravotnímu omezení byly zcela odepřeny.

Vyhlášeny budou také výsledky 13. ročníku literární soutěže Internet a můj handicap. Při ceremoniálu promítneme videoprofily tří vítězů.V posledních dvou ročnících jsme zavedli ocenění nejlepších přednášek v jednotlivých sekcích a nejlepší expozice, to vše na základě hlasování účastníků. Protože se tento motivační prvek osvědčil, budeme v tom pokračovat. 

Generálním partnerem konference INSPO je Nadace Vodafone, partnery jsou AutoCont CZ, ČSOB a Středisko Teiresiás, mediálními partnery ČTX Protext a portál Helpnet.cz.

Program konference je již zveřejněn zde.

Těšíme se na setkání s Vámi 25. března 2017 v Kongresovém centru Praha. 

Web projektu
www.inspo.cz/
Rok podpory
2016 - 2017
Realizace
05. 12. 2016 - 30. 04. 2017
Autor/organizace
BMI sdružení, z.s.
Region
Celá ČR
Výše podpory
831 915 Kč