Technologie pro společnost

E-Scribe – Centrum pro automatický přepis řeči

E-Scribe – Centrum pro automatický přepis řeči

Projekt E-scribe kombinuje moderní informační a komunikační technologie a práci rychlopísařů pro širší technickou a finanční dostupnost simultánního přepisu mluvené řeči. Simultánní přepis mluvené řeči se využívá při soudních jednáních, na konferencích a při odborných debatách pro odstraňování komunikační a informační bariéry u sluchově postižených občanů.

Online přepis je založen na vzdáleném připojení přepisovatele pomocí internetu do aplikace používané pro přepis. Díky tomu je možné, aby přepisovatel pracoval z libovolného místa, kde existuje připojení k internetu, tedy například z kanceláře nebo z domova. Je to značná výhoda, protože přepisovateli se tímto ušetří mnohdy zdlouhavé a nákladné cestování a zajišťování technického zázemí v místě přepisu.

Přepisovatel slouží primárně k tomu, aby při konverzaci mezi dvěma lidmi, z nichž jeden je se sluchovým postižením, zprostředkoval zvukový vjem pro neslyšícího ve formě textu. Text se může zobrazovat na libovolném zobrazovacím zařízení, které je možné připojit na internet a které má v sobě zabudovaný internetový prohlížeč pro připojení se ke specielně vyvinuté webové aplikaci. Takovým zařízením může být počítač, chytrý telefon (tzv. smartphone), tablet, ipod. Je zřejmé, že způsob zobrazování textu je velmi flexibilní, ať už co se týče velikosti zobrazení, nebo i mobility. Text lze sledovat jak na velkém plátně větší skupinou lidí například na konferenci, tak třeba na mobilním telefonu při jízdě ve vlaku. Neslyšící tedy není nijak omezován a může se tedy dorozumět kdekoli, kde je dosažitelné internetové připojení. Je třeba zdůraznit, že zde nejsou ani limity pro počet uživatelů, kteří by chtěli online přepis sledovat. Jelikož se zobrazuje na webové stránce, je možné, aby přepis například přednášky sledovali v reálném čase lidé z různých koutů planety.

Rok podpory
2009 - 2010
Realizace
2009-2010
Autor/organizace
ČVUT/Česká unie neslyšících
Region
Celá ČR
Výše podpory
1 876 180 Kč