Technologie pro společnost

E-bezpečí I.

E-bezpečí I.

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Projekt se zaměřuje na nebezpečné internetové fenomény, které ohrožují jako děti, tak i dospělé uživatele internetu.

Projekt E-Bezpečí se specializuje zejména na:
a) kyberšikanu a sexting (různé formy vydírání, vyhrožování, poškozování obětí s pomocí informačních a komunikačních technologií), 
b) kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli internetu vedoucí k osobní schůzce),
c) kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování s použitím ICT), 
d) rizika sociálních sítí (zejména sítě Facebook), 
e) hoax a spam
f) zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií.

Cílem projektu bylo snížit počet případů internetové kriminality, ve kterých děti figurují jako oběti, dále snížit penetraci kyberšikany a dalších forem virtuálního násilí do populace dětí, a zvýšit ochranu osobních údajů dětí v prostředí sociálních sítí (zejména na Facebooku).

Web projektu
www.e-bezpeci.cz/
Rok podpory
2013 - 2014
Realizace
01. 03. 2013 - 28. 02. 2014
Autor/organizace
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Region
Celá ČR
Výše podpory
250 000 Kč