Technologie pro společnost

E-bezpečí pro seniory

E-bezpečí pro seniory

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Projekt se zaměřuje na nebezpečné internetové fenomény, které ohrožují jako děti, tak i dospělé uživatele internetu.

Projekt E-Bezpečí pro seniory, se zaměřuje na prevenci rizikového chování seniorů v prostředí internetu se specifickým zaměřením na rizika vybraných typů internetových služeb. Výcvikem projektu prošlo celkem 125 seniorů.

Web projektu
www.e-bezpeci.cz/
Rok podpory
2014 - 2015
Realizace
01. 11. 2014 - 01. 05. 2015
Autor/organizace
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Region
Celá ČR
Výše podpory
104 000 Kč