Technologie pro společnost

INSPO 2020

INSPO 2020

Konference INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami je ojedinělou akcí svého druhu v ČR. Jednak tím, že se jí daří už 20 ročníků představovat nové možnosti využívání  informačních a komunikačních technologií ke zvýšení kvality života lidí se zdravotním postižením, a jednak tím, že dokáže vytvořit takové podmínky, aby se konference mohli zúčastňovat i zájemci s těžkým tělesným, sluchovým či zrakovým handicapem.

Na konferenci přijíždějí z celé republiky vozíčkáři, lidé nevidomí, neslyšící, s nejrůznějšími druhy zdravotního postižení, ale i pracovníci pomáhajících organizací, studenti speciální pedagogiky, knihovníci, pedagogové. Díky podpoře Nadace Vodafone byly v posledních třech ročnících zaznamenány rekordní počty 367,  331 a 345 účastníků a účinkujících, zatímco v předcházejících ročnících se účast ani neblížila hranici 300 účastníků.

Mnozí návštěvníci přijíždějí opakovaně (v posledních letech vždy více než polovina), protože vědí, že zde vždy získají nové podněty pro svou činnost, dozvědí se o nejnovějších projektech a technologiích usnadňujících život lidem s postižením. V minulosti šlo i o řadu projektů podporovaných Nadací Vodafone. Účastníci oceňují i možnost setkávání lidí s různým postižením a poznávání jejich problémů. V řadě případů kontakty navázané na konferenci vyústily v nové užitečné projekty.

Třebaže účastníci konference vyjadřují vždy velkou spokojenost s úrovní konference a zájem o ni je takový, že registrace bývá ukončena předčasně, organizátoři by rádi pozvedli konferenci ještě na vyšší úroveň. První kroky k tomu byly učiněny díky finanční podpoře Nadace Vodafone už v minulých třech ročnících. Novinkou 17. ročníku bude vytvoření relaxační zóny ve výstavní části konference, v níž budou moci účastníci využít služeb masérů. 

V rámci programu konference bude vyhlášena Cena Nadace Vodafone Rafael za efektivní využití informačních a komunikačních technologií ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením. Jejím cílem je motivovat tvůrce k vyvíjení inovačních řešení, která mohou pomáhat usnadnit život lidem se zdravotním postižením, a současně  seznamovat veřejnost s tím, s jakými obtížemi se lidé s nejrůznějším zdravotním postižením musí potýkat, a jak často nenahraditelným pomocníkem jim při tom mohou být informační a komunikační technologie. Nejednou jim umožňují vykonávat činnosti, které jim dosud kvůli zdravotnímu omezení byly zcela odepřeny.

Nadace Vodafone je generálním partnerem. 

Těšíme se na setkání s Vámi 28. března 2020 v Kongresovém centru Praha. 

Web projektu
www.inspo.cz/
Rok podpory
2016 - 2020
Realizace
Organizace konference INSPO 2020
Autor/organizace
BMI sdružení, z.s.
Region
Celá ČR
Výše podpory
4 044 849 Kč

Video k projektu