Rok jinak

Zuzana Křivánková

Zuzana Křivánková

Zuzana přešla z oddělení komunikace automobilky do občanského sdružení Život 90, které poskytuje pomoc, služby a péči seniorům všek věkových kategorií.

Jejím cílem je profesionalizace marketingu v organizaci a zviditelnění jeho služeb u cílové skupiny starších lidí. Přestože organizace funguje úctyhodných 22 let, produktově zaměřená propagace je zde stále v plenkách.

"Musíme začít u základních věcí: jasná a jednotná corporate identity, dostatek kvalitních propagačních materiálů, nacházení prostoru pro inzerci a propagaci, revidování webu nebo také zpravodaje pro klienty. Musíme se naučit sdělovat věci jasně, jednoduše, odprostit se od odborného pohledu na věc a terminologie tak, aby nám naši klienti rozuměli. Jsme tu pro ně, to je naše společná vize, na které se shodujeme." říká Zuzana

Název projektu: Efektivní komunikace služeb Života 90 

Zuzana a Život 90 si stanovili za cíl zkvalitnění a zefektivnění komunikace nabízených
služeb Života 90 směrem k jejich příjemcům - seniorům, odborným pracovníkům v sociálních službách, zařízením a institucím věnujícím se péči o seniory. Život 90 nabízí široké spektrum pomoci starším občanům - i přes mnohaletou tradici v oboru však stále hledá ideální cesty, jak své služby co nejlépe nabízet svým klientům, jak je oslovovat a informovat.

Zuzana se v projektu věnuje především vytváření korporátní identity organizace a s tím souvisejících propagačních materiálů, podílela se na reorganizaci týmu komunikace, připravuje propagaci tísňové péče pro seniory Areíon a Senior telefon, spolupracovala při přesném vydefinování cílových skupin komunikace, věnovala se redesignu webu a organizovala také několik akcí, na nichž se Život 90 podílel.

Web projektu
www.zivot90.cz
Rok podpory
2012
Autor/organizace
Život 90
Program
Rok jinak

Video k projektu