Rok jinak

Tomáš Kandel

Tomáš Kandel

Tomáš Kandel působí jako metodik školitel komunikačního centra České pojišťovny. Svůj projekt Rok jinak by rád zrealizoval s Junákem – svazem skautů a skautek ČR v Brně. Projekt pojmenovali „Kaprálův mlýn – nemelem naprázdno“ a skrývá se pod ním vícero aktivit.

Tomáš Kandel by pro Junáka a Kaprálův mlýn měl zlepšit propagaci Junáka a služeb Kaprálova mlýna směrem k veřejnosti a školám. Nabízením programů ekologické výchovy školám z celé ČR by si Kaprálův mlýn měl vytvořit ekonomickou samostatnost tak, aby na konci přechodného dvouletého období po zahájení provozu, tedy do 1. září 2014, byl schopný samostatné výdělečné činnosti. Tomáš Kandel by tedy připravil marketingovou kampaň, která povede k vytvoření stálé sítě škol, které budou opakovaně využívat pobytové environmentální vzdělávací programy nového Střediska ekologické výchovy na Kaprálově mlýně. V neposlední řadě by se Kaprálův mlýn měl stát také mezinárodním skautským centrem. Tyto zkušenosti pak využijí i ostatní skupiny Junáka.

Junák Brno-město zajišťuje servis 16-ti základním organizačním jednotkám s 2100 členy Rekonstruoval a provozuje základnu Kaprálův mlýn jako středisko ekologické výchovy. Je vedoucím partnerem projektu Skauti na netu – Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR.

Přečtěte si blog grantisty na iDNES.cz:

Kariéra – cesta tam a zase zpátky (plus něco o neziskovkách)

Web projektu
brno.skauting.cz
Rok podpory
2013
Autor/organizace
Junák
Program
Rok jinak

Video k projektu