Rok jinak

Tereza Hrušková

Tereza Hrušková

Profesí Terezy je komunikace a PR a ty se rozhodla zúročit v občanském sdružení Lata, které se zaměřuje na pomoc dospívajícím s problémy v rodině, ve škole i v kolektivu vrstevníků.

Jejím úkolem bylo vytvořit fungující a dlouhodobý způsob (samo) financování společnosti LATA prostřednictví neotřelého a hlavně nevtíravého způsobu, jak zapojit širokou veřejnost. Dalším cílem bylo uvést sdružení do povědomí širší veřejnosti zvláště za pomoci využití sociálních sítí.

V rámci projektu se podařilo široce mediálně prezentovat několik produktů a metod, které využívá LATA při své činnosti – např. články a reportáže na téma biofeedback a projektu LATA caffé.  Tyto zprávy se objevily jak v celostátních tištěných mediích, tak v internetových zpravodajských serverech, ale i v e vysílání ČT. Podařilo se navázat užší spolupráci s novináři, kteří nyní již LATU znají a v případě vhodného prostoru nebo tématu vědí, kam se obrátit.

Co se týká nevtíravého a dlouhodobého fundraisingu pro LATU, podařilo se nastartovat projekt výše zmíněného LATA caffé, kde vybrané produkty nabízejí speciální kávu latté, kterou zákazník přispívá předem určenou finanční částkou na pomoc ohroženým dětem a mládeži. LATA tak nyní spolupracuje s několika regionálními kavárnami a dále se snaží tuto síť rozšířit.

Tereza se rozhodla s LATOU spolupracovat i po skončení Roku jinak jako dobrovolný externista.

„Rok jinak měl, alespoň pro mě, opravdu padnoucí název. Všechno je jiné. Sedm měsíců jsem dělala práci, která jde bez zbytečného stresu, i když nervy pracují v Latě také. Námaha je ale vyvážena úžasným pocitem užitečnosti. Všechno najednou dává větší smysl. Rok jinak pro mě odstartoval novou etapu pracovního života, která se promítla i do života osobního. Věřím, že zůstanu laťačka už navždy:-)“

Web projektu
www.lata.cz
Rok podpory
2011
Autor/organizace
LATA
Program
Rok jinak

Video k projektu