Rok jinak

Simona Votyová

Simona Votyová

Cílem Simony bylo vytvoření mediální strategie, aby pomocí systematického PR zajistila větší informovanost a osvětu široké veřejnosti o autismu a přinesla organizaci nové trvalé sponzory a firemní dárce.

V rámci projektu se podařilo uspořádat hned několik charitativních akcí natáčených televizí. Do akcí se podařilo zapojit i známé umělce, např. Marka Ztraceného, Ondřeje Hejmu, Báru Nesvadbovou apod., díky kterým se povědomí o autismu rozšířilo mezi širší veřejnost a APLA získala i podporu firem, které do té doby o APLA nevěděly. Marek ztracený se stal dokonce i patronem organizace APLA a na téma autismu několikrát hovořil v TV a radiích.

Všechny televize a další média také informovala o světovém Dnu autismu, který byl do té doby v Čechách téměř neznámý. Mimo to, byl natočený 30 minutový dokument, který je ojedinělý tím, že se na jeho tvorbě podíleli i lidé s poruchou autistického spektra. Dokument měl premiéru na mezinárodní konferenci Evropské dny autismu, kterou pořádalo také sdružení APLA.

V České televizi získala APLA vysílací prostor k stonásobnému odvysílání osvětového klipu na téma autismu. APLA se také podařilo získat několik grantů na všechny výše uvedené aktivity, z nejvýznamnějších stojí za zmínku Adventní koncerty v ČT.
„Mou hlavní náplní bylo dát vědět o autismu a věřím, že se to povedlo, protože publicita na toto téma se zvýšila oproti předešlému roku zhruba o 60 – 70%. V APLA jsou šikovní lidé, kterým jsem předala kontakty i know how a rozhodně si poradí. Mimo to hodlám s organizací i nadále zůstat v kontaktu a pomáhat jim.“

Web projektu
www.praha.apla.cz
Rok podpory
2011
Autor/organizace
APLA Praha
Program
Rok jinak

Video k projektu