Rok jinak

Roman Nenadl

Roman Nenadl

Tvorba jednotné strategie pro roky 2009-2011 Diecézní charity České Budějovice s následnou restrukturalizací. Diecézní charita se zabývá provozem sociálních služeb a projektů s velmi širokým spektrem. Přišel z pozice senior project managera v E.ON

Web projektu
www.dchcb.cz
Rok podpory
2009
Autor/organizace
Diecézní charita České Budějovice
Program
Rok jinak

Video k projektu