Rok jinak

Ondřej Nezbeda

Ondřej Nezbeda

Vedoucí rubrik Rozhovor a Literární recenze v týdeníku Respekt, který lektoroval a redigoval životopisnou knihu Ondřeje Kundry: Meda Mládková: Můj úžasný život, se přihlásil do Roku jinak se sdružením Cesta domů. To pomáhá nevyléčitelně nemocným a umírajícím vyrovnat se s nastalou situací, pečuje o ně v jejich přirozeném prostředí a nabízí podporu jejich blízkým. Zároveň usiluje o proměnu vztahu české společnosti ke smrti a umírání.

Ondřej v Cestě domů zastával funkci mediálního koordinátora. Jako mediální koordinátor byl zodpovědný za to, aby se o Cestě domů v médiích psalo dvakrát tolik jak v roce 2014, aby Cesta domů iniciovala výrazně víc článků, a za to, aby si v roce 2015 alespoň 100 000 lidí aktivně vyhledalo informace o umírání a paliativní péči. Druhá polovina jeho práce spočívala ve sběru dat, příběhů a osudů nemocných klientů pro knihu „Průvodce smrtelníka“ – ta má být komplexním průvodcem po životě s nemocí, ve které najdou pomoc jak dotčené rodiny, tak širší veřejnost, a která doposud na českém trhu chybí.

Video, ve kterém představuje svůj projekt při pohovorech, najdete zde.

Podívejte se, jak hodnotí svůj rok:

 

Název projektu: Hospicové občanské sdružení Cesta domů 

Web projektu
www.cestadomu.cz
Rok podpory
2015
Autor/organizace
Hospicové občanské sdružení Cesta domů
Program
Rok jinak

Video k projektu