Rok jinak

Miluše Dvoržáková

Miluše Dvoržáková

Miluše přišla do Amelie po dvaceti letech působení v oblasti marketingu a komunikace v nadnárodních firmách.

Jejím hlavním úkolem je nalézt nové způsoby financování činnosti Amelie, zejména s důrazem na individuální a firemní fundraising a vznik sociálního podniku. Prvním úspěchem v této oblasti je vítězství Amelie v soutěži Nesst – City v květnu 2012. Získaná finanční odměna bude využita pro start sociálního podniku, který je zaměřen za vzdělávání profesionálů ve zdravotnictví a sociálních službách a také manažerů komerčních firem v oblasti psychosociální podpory onkologicky a jinak dlouhodobě nemocných od září tohoto roku.

Miluše by současně ráda zvýšila povědomí o pozitivním vlivu psycho-sociální podpory onkologicky nemocných a jejich blízkých na průběh a výsledky onkologické léčby.

Název projektu: Úspěšný fundraising základem pro rozšiřování a dlouhodobé poskytování služeb pro onkologicky nemocné a jejich blízké 

Milušin projekt pro Amelii má několik cílů: chce usilovat o založení sociálního podniku, který bude Amélii generovat příjmy pro poskytování péče onkologicky nemocným; chce Amélii pomoci navázat partnerství s podobnou organizací působící v zahraničí, a pokusí se také cestou lobbingu a osvětové kampaně posunout pohled veřejnosti i institucí k psychosociální pomoci onkologicky nemocným.

Miluši a Amelii se již daří tyto cíle plnit. Založení sociálního podniku je na nejlepší cestě – projekt již zvítězil v soutěži Nesst- Citi a dosáhl tak na odbornou i finanční podporu silného partnera.

Jako ideální zahraniční partner byla vytypována britská Maggies centra a byla oslovena s nabídkou partnerství.

Intenzivně se Miluše věnuje také zpracovávání podkladů pro osvětovou a lobbingovou část projektu: KPMG bezplatně pracuje na analýze pro Amelii, která by dokázala rámcově vyčíslit, kolik peněz ze zdravotního pojištění ušetří psychosociální pomoc onkologicky nemocným. Se Sociologickým ústavem Akademie věd je připravována sociální a ekonomická část analýzy.

Kromě toho se Miluše věnuje i dalším PR a fundraisingovým aktivitám.

Web projektu
www.amelie-os.cz
Rok podpory
2012
Autor/organizace
Amelie
Program
Rok jinak

Video k projektu