Rok jinak

Martin Klicnar

Martin Klicnar

Martin v rámci Roku jinak spolupracoval s Nadací Partnerství . Z pozice manažera výcvikového programu bezpečnostních složek spolupracoval na výstavbě provozu Centra NNO a Otevřené vzdělávací zahrady.

Do projektu se zapojil, protože považuje za důležitou problematiku udržitelného rozvoje. Sám nemá kvalifikaci pro přímou účast na vzdělávacím procesu v této problematice, proto uvítal, že může uplatnit svoje schopnosti, vědomosti a zkušenosti při přípravě konkrétního projektu vybudování infrastruktury environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství, včetně zajištění udržitelnosti tohoto konkrétního projektu.

Název projektu: Výstavba a příprava provozu Centra neziskových nevládních organizací (CNNO) a Otevřené vzdělávací zahrady (OZ) v Brně, Údolní 33

Práce na budování infrastruktury probíhaly a probíhají podle plánu a představ. Navíc se celý projekt rozšířil. Na výstavbu pasivní budovy poradenského centra navazují plánované rekonstrukce areálu Nadace Partnerství s cílem vybudovat praktickou ukázku udržitelné výstavby nejen novostaveb, ale i rekonstrukcí starých budov v centru měst. Vzdělávací zahrada se svým programem rozšiřuje na okolní pozemky a ovlivňuje další aktivity v rámci areálu hradu Špilberk. Celý projekt tak nabývá bez nadsázky evropského formátu.

Po skončení samotného Roku jinak je Martin s Nadací partnerství stále v kontaktu a spolupracuje na přípravě vzdělávacích programů centra.

Rok podpory
2011
Autor/organizace
Nadace Partnerství
Program
Rok jinak

Video k projektu