Rok jinak

Miroslav Kupec

Miroslav Kupec

Miroslav Kupec, dříve Lean Manager ve výrobě ve společnosti Conteg, několik let pracoval v průmyslových podnicích. Má zkušenosti s aplikací metod štíhlé výroby, s péčí o zákazníka, byl zodpovědný za kvalitu výroby.

Rok jinak trávil Miroslav Kupec v neziskové organizaci FOKUS Vysočina, která se věnuje podpoře lidí s duševním onemocněním prostřednictvím posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých představ.

Cílem projektu Miroslava Kupce bylo zefektivnit pracovní činnosti FOKUS na základě principů takzvané štíhlé výroby v chráněné rukodělné dílně. Vytvořil také manuál pro zavedení ověřených principů do dalších 7 chráněných dílen, které sdružení provozuje v Pelhřimově, Havlíčkově Brodu a Choteboři na Vysočině. Konkrétně si Miroslav Kupec kladl za cíl zvýšit produktivitu práce o 20 %, zvýšit tržby o 15 %, vytvořit metodiku a zvýšit spokojenost pracovníků rukodělné chráněné dílny.

Výsledky práce – Miroslav Kupec během Roku jinak:

Mirkovi se povedlo zvýšit objem tržeb chráněných dílen o 79%, tedy o víc než jeden milion korun. Nikdo o práci nepřišel, naopak dobré výsledky umožnily úvazky rozšířit, mírně zvýšit hodinovou mzdu a dokonce vytvořit 10 nových pracovních míst. V roce 2015 připravují ve FOKUSU Vysočina otevření cukrárenské chráněné dílny v Hlinsku.

Podívejte se na krátké video zde.

 

Blog Miroslava Kupce:

Změna zaměstnání, nebo změna stravování?

Nejsem tolerantní.Zn. Ověřeno

Dokument ČT – Rok jinak Miroslava Kupce zde.

Web projektu
www.fokusvysocina.cz
Rok podpory
2014
Autor/organizace
FOKUS Vysočina
Program
Rok jinak

Video k projektu