Rok jinak

Hana Hniličková

Hana Hniličková

Hana Hniličková pracovala 8 let jako advokátka, poté byla na rodičovské dovolené a stará se o 3 děti. Poskytovala právní poradenství, podílela se také na vedení kanceláře. V posledních letech se angažovala ve fundraisingu, když zorganizovala úspěšnou finanční sbírku na pomoc rodině v nesnázích.

Hana se rozhodla spolupracovat se sdružením Post Bellum. To zaznamenává svědectví pamětníků významných událostí 20. století a zpřístupňuje je v digitálním archivu pametnaroda.cz i prostřednictvím mobilní aplikace Paměť národa v mobilu. Vydává řadu publikací, učebních pomůcek a organizuje vzdělávací projekty.

Cílem projektu Hany Hniličkové bylo výrazně rozšířit aktivity Post Bellum, vybudovat kamenné Centrum Paměti národa umožňující archivní a badatelskou, výstavní a vzdělávací činnost. Prostřednictvím vyjednání spolupráce s krajskými úřady zamýšlela rozšířit síť žáků sbírajících historická data v projektu Příběhy našich sousedů do dalších regionů.

Výsledky práce – Hana Hniličková během Roku jinak:

  • rozšířila projekt Příběhy našich sousedů ze 2 městských částí v Praze do 8 měst a městských částí po celé ČR
  • zapojila do projektu 457 žáků z 58 škol, ti zpracovali 111 pamětnických příběhů
  • rozhodla se dál pokračovat v práci pro organizaci Post Bellum i po skončení Roku jinak
  • více se dozvíte na webu www.pribehynasichsousedu.cz

 

Blog Hany Hniličkové:

O příbězích pamětníků a vzpomínkách na válku

Dokument ČT – Rok jinak Hany Hniličkové zde.

Web projektu
www.postbellum.cz
Rok podpory
2014
Autor/organizace
Post Bellum
Program
Rok jinak

Video k projektu