Rok jinak

Hana Hermová

Hana Hermová

Profesionalizace přístupu k plánování a realizace podmínek pro rekreaci v Česku, vytvoření metodických materiálů a přenesení do praxe. Projekt Lesní stezky si klade za cíl aktivně vyhledávat, opravovat a udržovat historické lesní stezky. Přišla z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Web projektu
www.cemba.eu
Rok podpory
2009
Autor/organizace
Česká Mountainbiková Asociace
Program
Rok jinak

Video k projektu