Rok jinak

Eva Bělinová

Eva Bělinová

Z pozice manažerky evropských projektů ve firmě GAC přišla do Nové školy, organizace zabývající se inkluzivním vzděláváním menšin, cizinců či jinak sociálně nebo kulturně znevýhodněných dětí a mládeže.

Jejím s cílem bylo vytvořit zde systém vícezdrojového financování, aby organizace nebyla závislá jen na dotacích a grantech.

V rámci jejího ročního působení v Nové škole se Evě povedlo obsadit pozici výkonného ředitele a nastavit systém zejména nefinančních benefitů zaměstnanců. Dále se podařilo lépe zacílit produkty nabízené Novou školou a zasazení jejich nabídky do nové vizuální identity organizace. Byl také zpracován fundraisingový plán ve spojení s kontaktní databází na minulé i potenciální sponzory.

Nepodařilo se písemně sestavit PR plán organizace, avšak došlo k identifikaci nedořešených míst a byly spuštěny hlavní činnosti vedoucí k posílení PR. Do budoucna půjde hlavně o netradiční cesty prezentace organizace.

Vznikly také dva typy ziskových aktivit – série kurzů pro školy a portfolio pohlednic, přání atp. malovaných romskými dětmi pro prodej firmám.

„Čas neuvěřitelně letí – půlrok mého Roku jinak je najednou pryč. Obvykle v životě příliš často nebilancuji. V tomto případě však šlo o opravdu zajímavou zkušenost, kterou si již asi nezopakuji, proto se přirozeně zamýšlím nad tím, co mi dalo uplynulých šest měsíců a co jsem především já dala Nové škole, o. p. s. Můj hlavní dojem je, že jsem byla opravdu upřímně překvapena, kolik se toho dá stihnout, když má člověk pár zajímavých nápadů a kolem sebe aktivní spolupracovníky.“

Web projektu
www.novaskola.org
Rok podpory
2011
Autor/organizace
Nová škola
Program
Rok jinak