Rok jinak

Dominika Kovaříková

Dominika Kovaříková

Dominika přišla do programu Rok jinak z pozice exportního manažera Budějovického Budvaru. Svůj Rok jinak věnuje obecně prospěšné společnosti Centrum BAZALKA (dříve Sociální služby Světluška). Zkušenosti z obchodu a marketingu využívá k nastavení komunikační a fundraisingové strategie organizace. Jejím cílem je nejen zviditelnit neziskovku a její poslání a posílit její postavení zejména v rámci regionu, ale také pomoci vybudovat finanční základy pro další fungování a rozvoj organizace.

„Musíme intenzivně pracovat s firmami i osobami, které naší organizaci podporují. Je to paralela s péčí o zákazníky v ziskovém sektoru. Mám obrovskou radost z přívalu energie a chuti, se kterou se spolu s neziskovkou a jejími věrnými příznivci pouštíme do realizace společných aktivit, které organizaci zviditelňují a také jí přinášejí potřebné prostředky. Je skvělé vidět, že se nám daří využívat potenciál, který v našich příznivcích třímá a tavíme ho do skutečných a z naší strany řízených akcí,“ komentuje své působení Dominika.

Název projektu: Obyčejný život pro neobyčejné děti 

Dominika vkročila do svého Roku jinak rázně: prvním aktivitou nebylo nic menšího, než změna názvu ze Světlušky na Bazalku – u původního názvu byl problém se zaměňováním za stejnojmennou sbírku, nový název odkazuje k metodě bazální stimulace, kterou v Bazalce používají.

S tím souvisela změna všech propagačních materiálů, webových stránek atp.

Mimo to se hned v prvních měsících podařilo navázat několik strategických partnerství s firmami a dalšími subjekty v jihočeském regionu a rozjet několik výrazných benefičních aktivit, které mají potenciál přinášet Bazalce prostředky i po Dominičině Roku jinak.

Web projektu
www.centrumbazalka.cz
Rok podpory
2012
Autor/organizace
Centrum Bazalka (dříve sociální služby Světluška)
Program
Rok jinak

Video k projektu