Rok jinak

Blanka Rejlková

Blanka Rejlková

Projekt sociální integrace – nastavení spolupráce mezi neziskovou, státní a komerční sférou za účelem zapojení dlouhodobě nezaměstnaných osob do pracovního procesu. Přišla z pozice referenta vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Web projektu
www.clovekvtisni.cz
Rok podpory
2009
Autor/organizace
Člověk v tísni
Program
Rok jinak