Rok jinak

Arnošt Marks

Arnošt Marks

Arnošt přišel do Člověka v tísni z pozice senior manažera v Delloite. Jeho cílem je s pomocí lobbingu zařadi téma vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí mezi priority rozpočtu EU na období 2014 a dále.

Během realizace projektu na úrovni resortu školství a vlády byl vytvořen první návrh rámce národních priorit v období 2014+. Díky aktivitám projektu Roku jinak se podařilo formulovat komentáře k nejpodstatnějším z relevantních zhruba patnácti národních priorit. I přesto, že výsledná debata byla silně ovlivněna zejména tématy konkurenceschopnosti, podařilo se poukázat na to, že silným problémem konkurenceschopnosti je tragická situace vzdělávání, a to zejména na úrovni vzdělávání „nižšího standardu“ – vzdělávacích plánů pro děti se specifickými potřebami.

V rámci projektu Rok jinak vzniklo mnoho konkrétních tematických podkladů pro potřeby jednotlivých jednání, tak i pro potřeby veřejných prezentací.

Byla připravena komunikační strategie a plán prací pro zařazení dlouhodobé integrace znevýhodněných dětí do národních priorit a strategie postupu vzhledem k zainteresovaným institucím a orgánům státní správy, jak na národní, tak evropské úrovni.

„Neziskovku Člověk v tísni jsem si vybral, že proto, že v Česku dělá nepopulární aktivity ve prospěch ohrožených chudých především romských dětí na hranici společnosti. Podporuje jejich školní aktivity a podporuje také jejich rodiny ve snaze zvýšit úroveň vzdělání těchto dětí. Učinil jsem tak proto, že šlo o neziskovku s autoritou a dlouhodobou zkušeností v této oblasti se zájmem o dlouhodobé řešení situace vyloučených a ohrožených dětí. Nutno dodat, že ČvT jsem oslovil s nabídkou práce pro ně ještě dříve, než jsme si uvědomili, že je možné spolupracovat v kontextu projektu Rok jinak.“

Web projektu
www.clovekvtisni.cz
Rok podpory
2011
Autor/organizace
Člověk v tísni
Program
Rok jinak