Rok jinak

Anna Vršník

Anna Vršník

Anna dříve pracovala jako Senior Process Manager v KBC Group. Spojila se s organizací A centrum, která se věnuje těhotným ženám a rodičkám. Připravuje budoucí i stávající rodiče na období těhotenství, porodu a raného dětství dítěte, napomáhá humanizaci porodnictví u nás, liberalizaci podmínek a rozšíření možností těhotných žen a rodiček.

Anna pracovala na projektu Jak jinak, který A-centrum iniciovalo, a na němž se podílely i jiné organizace. Projekt Jak jinak celkově usiluje o zlepšení komfortu rodiček v ČR a úspory v systému pojišťoven.

Video, ve kterém představuje svůj projekt při pohovorech, najdete zde.

 

Shrnutí výsledků svého Roku jinak popsala Anna takto:

Vzdělávání porodních asistentek (cíl 1)

Naše očekávání:

 • Od září 2015 jsme chtěli spustit roční nástavbový vzdělávací program pro porodní asistentky se zájmem o práci v primární péči. Do programu jsme chtěli získat 20 studentek – kvalifikovaných porodních asistentek.

Komu děkuji za spolupráci:

 • Ivaně Königsmarkové, Natálii Sedlické a Marušce Vnoučkové za přípravu osnov vzdělávání a sdílení jejich know-how
 • Karlu Tůmovi, budoucímu řediteli vzdělávací organizace, za přebrání koordinace všech činností a jejich dotahování do konce

Jaká byla moje role:

 • Příprava strategie, Plánování, Koordinace projektu, Zajišťování materiálů, Organizace schůzek, Příprava koncepčních dokumentů

Co se nám povedlo:

 • Sestavili jsme potřebné plánovací dokumenty – koncepce studia, finančního rozpočty, podklady pro fundraising, marketingové plány
 • Získali jsme autorská práva pro překlady odborných publikací pro studentky
 • Dohodli jsme, že vzdělávací kurz bude možno v budoucnu zorganizovat pro pedagogy porodní asistence pod záštitou vládní strategie Zdraví 2020
 • Domluvili jsme v ČR přednášky světových kapacit v oblasti porodní asistence – například Cecile Begley, Mary Zwart

Co se nám nepovedlo:

 • Sehnat finance na spuštění vzdělávacího programu, stále však jednáme s potenciálními investory
 • Spustit samotný roční vzdělávací program v září, ale bohužel ani později. Bez peněz se to těžko táhne a navíc jsme se nedohodli na tom, která z organizací celý program zaštítí.
 • V týmu jsme se několikrát pohádali, rozkmotřili a zase sešli v jiném složení

A jak budeme pokračovat dál:

 • V rámci projektu Jak jinak budou zorganizovány přednášky zahraničních lektorů
 • Unie porodních asistentek využije připravenou koncepci pro organizaci vzdělávacího kurzu pro pedagogy porodní asistence pod záštitou Ministerstva zdravotnictví

 

Návrh primární péče (cíl 2)

Naše očekávání:

 • Cílem bylo vytvořit návrh primární porodní péče společně s návrhem selekce rizika pro rodičku. Tento návrh jsme chtěli průběžně konzultovat s ustanovenou Pracovní skupinou pro porodnictví při Úřadu vlády.

Komu děkuji za spolupráci:

 • Ivaně Königsmarkové za hlavní odborné slovo a za vyjednávání na Úřadu vlády
 • Členkám pracovní skupiny porodních asistentek, která odborně dokumenty sestavovala
 • Katce Hájkové Klíčové za zprostředkování materiálů a organizační podporu

Jaká byla moje role:

 • Koordinace projektu, Organizace schůzek, Příprava logické architektury dokumentů, Úpravy struktury odborných textů

Co se nám povedlo:

 • Shromáždili jsme zahraniční podklady pro inspiraci, spoustu z nich jsme přeložili
 • Připravili jsme strukturu dokumentů, které v budoucnu mají vytvořit komplexní podklady pro porodní asistentky, takže máme plán práce i na následující roky
 • Zpracovali a v nejbližších dnech také zveřejníme na webu návrh standardů péče porodní asistentky
 • Součástí připravených materiálů je i klíčový dokument Seznam indikací, který slouží jako návod pro vyhodnocení míry rizika a stanovení vhodné úrovně péče při porodu
 • Na projektu spolupracovaly dvě profesní organizace porodních asistentek UNIPA a ČKPA
 • Přípravu dokumentů jsme průběžně ladili podle potřeb Pracovní skupiny pro porodnictví ustanovené při Úřadu vlády – a to díky Ivaně Königsmarkové, která dělala hlavní spojku

Co se nám nepovedlo:

 • Vzhledem k nízké frekvenci scházení Pracovní skupiny pro standardy bude nutné zapracovávat připomínky a upravovat dokumenty ještě v následujícím období

A jak budeme pokračovat dál:

 • Základní dokumenty jsme sice vytvořili, ale chceme dále pokračovat s přípravou koncepčních i praktických podkladů pro porodní asistentky a podpořit je tak v jejich práci

Přestože, anebo možná právě proto, že nám vše nevycházelo podle plánu, jsme věnovali hodně času a energie podpoře organizací, které se v oblasti porodnictví angažují. Naší snahou bylo podpořit jejich manažerské a finanční kompetence tak, aby měly stabilní zázemí a mohly se věnovat projektům s přidanou hodnotou.

 

Projekt Jak jinak

Projekt Jak jinak usiluje o systémovou změnu v českém porodnictví tak, aby bylo více pozornosti věnováno i emočním potřebám matky a dítěte při zachování nejvyšší možné úrovně péče a bezpečí. V současné době Jak jinak usiluje o otevření porodního domu. Více najdete na www.jakjinak.info

 

Neziskovka A centrum – Váš průvodce těhotenstvím a rodičovstvím, o.p.s.

A centrum je rodinné centrum s více než patnáctiletou tradicí. Pořádá vzdělávací a pohybové aktivity pro těhotné a rodiče s dětmi.  Více najdete na www.acentrum.eu

 • Vytvořili jsme novou organizační strukturu A centra a sepsali interní procesy
 • Připravili jsme novou finanční strukturu a systém měření výkonnosti
 • Napsali jsme navíc celkem 11 menších grantových žádostí – a i když na většinu rozhodnutí stále čekáme, zatím to přispělo 70.000 korun do rozpočtu A centra
 • Zúčastnili jsme se a následně i vyhráli v Akademii modrého života (program ČSOB pro rozvoj neziskových organizací) – zisk 15.000 korun
 • Získali jsme profesionální kouče na individuální koučování 6 členů týmu A centra
 • Připravili jsme crowdfundingovou kampaň Pomáháme miminkům v bříšku, kterou plánujeme spustit v lednu

 

Neziskovka Unie porodních asistentek, z.s.

Unie porodních asistentek je profesní organizací porodních asistentek. Vzdělává porodní asistentky a poskytuje jim odborné zázemí. Podporuje studentky porodní asistence v jejich profesním startu a zprostředkovává aktuální odborné informace veřejnosti (např. pomocí krátkých filmů UNIPA nebo na konferenci Aktivní rodičovství). Dosud tým UNIPY pracoval převážně dobrovolnicky a letos nastoupil cestu profesionalizace. Velkou podporu si slibuje od Kruhu přátel UNIPA (http://www.unipa.cz/index.php/podporte-nas), do kterého vstupují lidé, kteří organizaci podporují finančně nebo pomáhají v rámci své odbornosti (překladatelé, právníci, grafici). Více najdete na www.unipa.cz

 • Vzniká nová organizační struktura Unie porodní asistentek (v roce 2016 bude UNIPA zakládat studentskou a odbornou sekci)
 • Profesionalizujeme neziskovku – s pomocí nově napsaných grantových žádostí chceme získat finance na profesionalizaci organizace, finančního řízení, fundraising a marketing neziskovky
 • Revidujeme strategické dokumenty neziskovky a plánujeme kampaně na podporu normálního porodu
Web projektu
www.acentrum.eu
Rok podpory
2015
Autor/organizace
A centrum
Program
Rok jinak

Video k projektu