Laboratoř

Afatický slovník

Afatický slovník

Afatický slovník je mobilní aplikace pro osoby trpící afázií. Jde o narušenou komunikační schopnost, k níž nejčastěji dochází po cévní mozkové příhodě. Pacienti si nedokáží vzpomenout na názvy věcí denní potřeby a jsou odkázáni na hodiny rehabilitací s logopedem. Naše aplikace nabízí nový způsob terapie, v rámci které může pacient procvičovat slovní zásobu samostatně a vizuálně zábavnou formou. Rozšířená verze aplikace umožní logopedům monitoring zdravotního vývoje pacienta.

Onepager Afatického slovníku

Rok podpory
2016 - 2017
Region
Celá ČR
Výše podpory
10 000 Kč
Program
Laboratoř