O nás

Domácí násilí: nabízíme pomoc během pandemie COVID-19

Již přes deset let nabízí Nadace Vodafone technologie, s jejichž pomocí může více než milion lidí ohrožených domácím násilím získat potřebné rady, podporu a informace.Stejně cílevědomě se Vodafone věnuje problematice domácího násilí ve své roli zaměstnavatele. Díky personální strategii, zavedené v minulém roce, jsme se stali první společností, která globálně nabízí až 10 dnů placené dovolené, podporu a odborné poradenství všem zaměstnancům zasaženým domácím násilím. Také v době, kdy karanténní opatření proti COVID-19 způsobují zvýšený výskyt domácího násilí, zůstává Vodafone věrný svému krédu a nabízí podporu všem, včetně svých zaměstnanců, kdo jsou domácím násilím nějakým způsobem postiženi.

Aplikace Nadace Vodafone pomáhají v boji proti domácímu násilí

Aplikace Bright Sky, vyvinutá Nadací Vodafone ve spolupráci se společnostmi Thames Valley Partnership a Hestia, vykázala v Británii týdenní nárůst v počtu stažení o 47%. Tato volně dostupná aplikace umožňuje ohroženým osobám nebo osobám, které mají podezření na výskyt domácího násilí, získat přístup k poradenství, informacím a nejbližším podpůrným službám. Proto organizace UN Women zařadila Bright Sky mezi klíčové nástroje pro boj s domácím násilím během karanténních opatření, kdy stoupá riziko ohrožení.

Náhled britské aplikace Bright SkyAplikace Bright Sky je aktivní v Británii, Irsku, České republice a od konce dubna také v Rumunsku. V České republice Nadace Vodafone informovala tisíce pracovníků doručovatelských služeb a pošt, aby dokázali rozeznat známky domácího násilí, a pokud to bude možné, informovat oběti o existenci aplikace. 

„Bright Sky CZ jsme od začátku vnímali jako nástroj osvěty. Vznikla primárně jako pomoc pro oběti domácího násilí a pro osoby, které mají obavy, že někdo z jejich blízkých je domácímu násilí vystaven. Pracovníci doručovatelských služeb a poštovní doručovatelé samozřejmě nemohou poskytnout profesionální psychoterapeutickou pomoc, ale mohou velmi snadno nasměrovat zranitelné osoby správným směrem,” říká Veronika Řídelová, manažerka Nadace Vodafone zodpovědná za program Bright Sky CZ.

Počet telefonátů do Centra pro potírání genderově podmíněného násilí stoupl o 65%

Pracovnice krizové linky v Jižní AfriceV jihoafrickém Centru pro potírání genderově podmíněného násilí stoupl od začátku karanténních opatření počet telefonátů o 65%. Centrum provozuje bezplatnou non-stop krizovou linku, která zprostředkovává kontakt na profesionální poradenství sociálních pracovníků, a pokud je volající v akutním ohrožení, mohou operátoři využít geo-lokátor a uvědomit policii. Protože ohrožené osoby žijí často v těsné blízkosti agresora, Nadace Vodafone nabízí na speciální lince také diskrétnější možnost kontaktu a podpory přes textové zprávy.  

Krizová linka prostřednictvím textových zpráv funguje také v Portugalsku, kde ji provozuje Nadace Vodafone ve spolupráci s Komisí pro občanství a genderovou rovnost. Bezplatná SMS linka 3060 funguje od března 2020 a propojuje každého, kdo je ohrožen domácím násilím, s Portugalskými národními technickými službami.

Turecku provozuje Nadace Vodafone aplikaci Easy Rescue, vyvinutou ve spolupráci s Ministerstvem rodiny, práce a sociálních věcí. Aplikace byla stažena více než 325 000 krát a úspěšně pomáhá ženám, které se bojí o svou osobní bezpečnost. Aplikace umožňuje jedním stisknutím tlačítka přivolat záchranné služby a obsahuje také seznam s odkazy na informace Center pro prevenci násilí.

Podpora portugalské Nadace Vodafone obětem násilíV Maďarsku vede Nadace Vodafone digitální kampaň „Meddig Mehet“ (v překladu „Jak dlouho můžeš jít?“) zaměřenou na osvětu a nabízející online poradenství pro osoby vystavené domácímu násilí. Platforma funguje ve spolupráci s organizací Maďarská pomoc církví. Klienti mohou získat anonymní poradenství  a podporu psychologa, právníka či sociálního pracovníka. Nadace také věnovala mobilní zařízení čtyřem krizovým centrům v Maďarsku, která se potýkají se zvýšenou poptávkou po službách v souvislosti s pandemií COVID-19.

 

 

Vodafone Group podporuje své zaměstnance během pandemie COVID-19

Vodafone zavedl v březnu 2019 globální strategii podpory zaměstnanců, kteří jsou nějakým způsobem postiženi či zasaženi domácím násilím. V rámci této strategie Vodafone školí personalisty, aby dokázali zaměstnance podpořit, a nabízí 10 dnů placeného volna pro všechny kolegy, kteří se setkali s domácím násilím. Získaný čas mohou využít k vyřešení své situace a vyhledání profesionální pomoci a poradenství.

V souvislosti se zvýšeným rizikem, jemuž jsou vystaveni lidé uzavření v jedné domácnosti s násilnickým partnerem či rodinným příslušníkem během pandemie COVID-19, poskytuje Vodafone doplňující školení pro přímé nadřízené, aby byli seznámeni s aktuálními riziky, dokázali podpořit kteréhokoli člena svého týmu, pokud by byl vystaven domácímu násilí, a věděli, jakým způsobem ho nasměrovat na nejbližší podpůrné služby.

Další dostupné informace a podpora:

  • Bright Sky ke stažení: Pokud se nacházíte na území Británie, Irska nebo České republiky a pokud se stažením nevystavujete nebezpečí a jste si jistí, že vám nikdo nekontroluje mobilní telefon.
  • Informace o dalších aplikacích Nadace Vodafone využívaných pro boj s domácím násilím na jiných trzích
  • Website EIDA : Iniciativa zaměstnavatelů proti domácímu násilí (Employer’s Initiative on Domestic Abuse) nabízí snadno dostupné nástroje a materiály pro firmy, které chtějí pomáhat svým zaměstnancům vystaveným domácímu násilí například prostřednictvím osvěty na pracovišti, různými formami podpory obětem, ale I vzděláváním a vedením agresorů, aby s násilným chováním dokázali přestat. 
  • Pokud se nacházíte na území Británie, mějte na paměti policejní poučku: pobyt doma by neměl být ohrožující. Pokud vy nebo někdo, koho znáte, zažívá domácí násilí, není nutné dodržovat karanténu. K dispozici je jak policie, tak další podpůrné služby. Pomoc najdete na www.gov.uk/domestic-abuse nebo na telefonní lince 999, pokud je nebezpečí akutní.

Aplikace Bright Sky byla v Británii stažena od roku 2018 vice než 45 000krát. Ve spolupráci se společností Thames Valley Partnership uvedla Nadace Vodafone tuto službu do provozu také v Irsku a v České republice. Naším cílem je, aby Bright Sky fungovala do března 2021 ve 12 zemích.