O nás

Nadace Vodafone oznámila plán globálního rozšíření aplikace na pomoc obětem domácího násilí

9. 03. 2019

Bright Sky vznikla ve spolupráci s britskou charitativní organizací Hestia a svým uživatelům umožňuje po zadání oblasti, směrovacího čísla nebo momentální polohy vyhledat nejbližší pomoc. Kromě kontaktů nabízí aplikace také krátký dotazník, sloužící ke stanovení míry bezpečnosti ve vztahu, nebo informace o různých formách násilí, o možnostech pomoci, o tom, co je třeba mít na paměti, pokud se oběť rozhodne odejít z nebezpečného vztahu, nebo jak nejlépe pomoci známé osobě, pokud se stane obětí domácího násilí.

Pomocí Bright Sky lze také vest záznamy o násilných incidentech, aniž by informace zůstávaly uloženy na použitém zařízení. Uživatelé mohou incidenty dokumentovat formou textových, audio, video nebo fotografických záznamů, které se ukládají do bezpečného digitálního deníku. Ten pak lze využít jako důkazní materiál pro policejní intervenci a stíhání pachatele.

První země, kde bude aplikace uvedena na trh, jsou Česká republika, Irsko, Itálie, Malta, Portugalsko a Rumunsko. Nadace Vodafone ve spolupráci s místními partnery přizpůsobí obsah i technologie a napojí aplikaci na místní systém poskytovatelů podpory obětem domácího násilí. Ve Spojeném království funguje Bright Sky od dubna 2018 a v současné době vykazuje více než 60 000 použití.

Uvedení aplikace Bright Sky na mezinárodní scénu předcházelo deset let práce Nadace Vodafone na vývoji mobilních služeb pro oběti domácího násilí. Součástí byly i technologie jako TecSOS, která pomohla více než 100 000 osobám ohroženým domácím násilím v pěti zemích; Easy Rescue, jíž využilo více než 300 000 žen v Turecku; a linky bezpečí pro oběti genderově podmíněného násilí v Jižní Africe a Keni, které poskytly pomoc více než 300 000 žen v krizové situaci.

Nadace Vodafone navázala na spolupráci s iniciativou zaměstnavatelů zaměřenou na domácí násilí ve Velké Británii a požádala agenturu Opinium, zabývající se poradenstvím a výzkumem trhu, aby vypracovala studii o dopadu domácího násilí na pracovní život a kariéru obětí. Do výzkumu se zapojilo 4 712 zaměstnaných žen a mužů v devíti zemích (Spojeném království, Německu, Irsku, Turecku, Jižní Africe, Keni, Indii, Itálii a Španělsku).

Šetření prokázalo následující:

·        37%* respondentů zažilo nějakou formu domácího násilí.

·        67% zaměstnanců uvedlo, že domácí násilí nepříznivě ovlivnilo jejich kariérní postup.

·        51% se stydělo hovořit o domácím násilí v práci.

·        Ze zaměstnanců, kteří o domácím násilí v práci mluvili, 53% uvedlo, že následně došlo ke zlepšení situace.

·        33% uvedlo, že aplikace, kterou si lze stáhnout a pak přes ni kontaktovat pomoc a podpůrné služby, by pomohla snížit dopad domácího násilí na pracovní život postižených pracujících.

Ředitel Nadace Vodafone Andrew Dunnett řekl:

„Výsledky našeho výzkumu prokázaly významný dopad na práci postižených, sníženou sebedůvěru a ztížený kariérní postup. Ukázaly také, jak mohou obětem pomoci zaměstnavatelé – a právě to se společnost Vodafone Group Plc rozhodla uvést do praxe, když dnes představila svou novou globální politiku.

Po více než deseti letech práce na tomto poli víme, že propojení konektivita zachraňuje životy. Tím, že společně s partnery vyvíjíme aplikace jako Bright Sky, chceme všude, kam dosáhneme, nabídnout snadné a přímočaré spojení osob vystavených různým formám násilí s těmi službami a informacemi, jež nejvíc potřebují.“

 

O aplikaci Bright Sky

Aplikace Bright Sky je součástí portfolia Nadace Vodafone složeného z produktů TecSOS, tj. technologických řešení konektivity určených na pomoc lidem vystaveným domácímu násilí. V minulosti již technologie TecSOS pomohly více než 100 000 zranitelným jedincům v pěti zemích. Tyto speciálně upravené technologie umožňují uživatelům v případě ohrožení rychle a diskrétně kontaktovat policii.

Technologie TecSOS  byla uvedena do provozu ve Spojeném království v roce 2011 a od té doby ji začalo používat 40 ze 43britských policejních jednotek. TecSOS dal pocit většího bezpečí 14 000 britských uživatelů  a jen ve Spojeném království byl aktivován více než 1 900 krát. Podle hodnocení jedné policejní jednotky se díky TecSOS podařilo zachránit během osmi měsíců sedm životů. Stejná iniciativa funguje také ve Španělsku, kde celý projekt původně vznikl, v Irsku, Německu a Portugalsku.