Hana pracuje jako Legal Counsel na právním oddělení Vodafone ČR, kde poskytuje právní podporu zejména v oblastech práva občanského a korporátního.