Vpohybu

Vpohybu

Po 11ti letech a 408 podpořených projektech grantový program končí. Cíl, aby mladí lidé přicházeli s nápady, jak zlepšit prostředí, ve kterém žijí, ale pokračuje.  Vedení Nadace Vodafone se rozhodlo pro silnější podporu mladých lidí v sociálním podnikání a inovacích s pomocí technologií, například prostřednictvím Laboratoře Nadace Vodafone. Projekty VPohybu měly široký tematický záběr od kultury, ekologie, zdraví a pomoci lidem se zdravotním postižením po kultivaci měst a obcí. Minimální rozpočet projektu byl 100 000 Kč, přičemž alespoň polovinu cílové částky museli realizátoři projektu získat crowdfundingovou kampaní. V roce 2016 investovala Nadace Vodafone do iniciativ mladých lidí až 2,5 milionu korun. Některé projekty Vpohybu poběží i v roce 2017.

Pro koho byl program určen

 • neformální skupiny lidí do 26 let a
 • nestátní neziskové organizace vedené lidmi do 30 let,

které plánují nebo již realizují akce pro veřejnost nebo jakkoli zlepšují život ve svém okolí.

Kritéria a podmínky

Kritéria hodnocení žádostí

 • Soulad cílů projektu s cíli programu
 • Přínos projektu
 • Hospodárnost
 • Realizovatelnost
 • Stanovení kritérií úspěchu
 • Motivace měnit svět k lepšímu 

Podmínky realizace

 • Minimální rozpočet projektu je 100 000 Kč.
 • Polovinu cílové částky musí získat realizátoři projektu od veřejnosti prostřednictvím crowdfundingu na serveru Hithit.cz/NadaceVodafone. Kampaň každého z projektů trvá 45 dní a její termín si volí realizátoři projektu sami.
 • 1 měsíc od ukončení projektu odevzdávají realizátoři závěrečnou zprávu.
 • Právní podmínky programu Vpohybu Nadace Vodafone 2016 ke stažení zde.

Průběh a harmonogram

Žádosti se podávají prostřednictvím online formuláře, jehož nedílnou součástí je příloha s popisem projektu. Žádosti přijímáme do půlnoci 31. října 2016. Hodnocení žádostí je dvoukolové. V prvním kole hodnotí žádosti externí hodnotitelé podle předem stanovených kritérií. V druhém kole prezentují žadatelé projekty před porotou, která vybere nápady s největším potenciálem. Tito finalisté získají podporu formou školení v oblastech projektového vedení, marketingu či PR a vklad ve výši 10 000 Kč na svou kampaň na Hithitu. Prostřednictvím crowdfundingu, neboli komunitního financování, musí žadatelé vybrat minimálně polovinu částky potřebné na realizaci projektu. Ta je individuální, žadatelé si ji stanoví vždy sami. Druhou polovinu po úspěšné kampani přidá Nadace Vodafone. Realizace projektů musí být ukončená do 31. prosince 2017 a měsíc od ukončení projektu odevzdávají realizátoři závěrečnou zprávu.

Časový harmonogram:

15. září 2016 zahájení příjmu žádostí
31. října 2016 uzávěrka žádostí
1.- 17. listopadu 2016 1. kolo hodnocení žádostí
21.- 23. listopadu 2016 2. kolo hodnocení žádostí – osobní pohovory
30. listopadu 2016 vyhlášení příjemců, podpisy smluv o poskytnutí nadačního příspěvku a realizace školení „Jak vést kampaň a jak administrovat projekt“
1. prosince 2016 – 30. června 2017 realizace kampaní příjemců
1. ledna 2016 – 31. prosinec 2017 realizace projektů příjemců
do 1 měsíce od ukončení projektu závěrečná zpráva

Kontakty k programu

Kontaktní osobou programu Vpohybu je Jolana Hájková.

Chcete se na něco zeptat?  Přečtěte si tuto tiskovou zprávu o konci programu nebo napište Jolaně na e-mail jolana.hajkova@vodafone.com

 

Jolana Hájková

Programový manažer
 • Rok jinak
 • Vpohybu
 • Zaměstnanecké programy
 • Budování ekosystému

jolana.hajkova@vodafone.com

Chci odebírat newsletter

Přejete si dostávat pravidelné zprávy o našich aktivitách a programech? Vyplňte prosím svou e-mailovou adresu:

Výše uvedené údaje jsou zpracovávány pouze Nadací Vodafone Česká republika pro účely zasílání newsletteru a nebudou poskytnuty třetím stranám.

Dekujeme za přihlášení k odběru newsletteru.

Na váš e-mail jsme odeslali potvrzovací zprávu s aktivačním odkazem. Po prokliknutí tohoto odkazu bude váš e-mail zařazen k odběru novinek.

Souhlasím s použitím cookies dle Prohlášení o ochraně osobních údajů na webu Nadace Vodafone Česká republika. Rozumím